پروژه و پایان نامه دانشجویی

|مرجع| پروژه | پایان نامه | مقاله |گزارش کارآموزي | ترجمه| تحقیقات دانشجویی |تخصصی|مهندسی|عمومی و..

سفارش پروژه
بسم الله الرحمن ارحیمحقوق مولفان و محققان دیگر مورد احترام می باشد
>>سفارش پروژه از طریق SMS<<موضوع وایمیل خود را جهت دریافت فهرست و خلاصه اس ام اس کنید
09171871383


>>سفارش پروژه از طریق تماس تلفنی<<ترحمی

09171871383

>>سفارش پروژه از طریق ایمیل<<
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم مهر 1389ساعت 11:26  توسط پروژه دانشجویی  | 

COMMENT Karen's Directory Printer v5.3.2 COMMENT © 1997, 1999-2002, 2004-2005, 2007-2008 by Karen Ke


COMMENT Karen's Directory Printer v5.3.2
COMMENT © 1997, 1999-2002, 2004-2005, 2007-2008 by Karen Kenworthy, All Rights Reserved
COMMENT http://www.karenware.com/
COMMENT
COMMENT Lines beginning with "COMMENT" (like this one) contain comments or explanations.
COMMENT They do not contain any information about particular files or folders.
COMMENT
COMMENT Lines beginning with "FILE" contain information about a Single File.
COMMENT Here's the information found in those lines:
COMMENT File Size File Name
COMMENT
COMMENT Lines beginning with "FOLDER" contain information about a Single Folder.
COMMENT Here's the information found in those lines:
COMMENT Folder Size Folder Name
COMMENT
COMMENT Lines beginning with "TOTAL" contain information about a Folder, and all its Sub-Folders.
COMMENT Here's the information found in those lines:
COMMENT Folder Size Folder Name
COMMENT
COMMENT Computer: AMIN-PC
COMMENT User: Amin
COMMENT Prepared: 22:51 15/02/2014
COMMENT Folder: D:\11\
COMMENT Include Sub-Folders? Yes
COMMENT
FOLDER 354,816 11
FILE 354,816 ليست پايان نامه ها 1-14.doc
FOLDER 5,492,736 100
FILE 5,492,736 شبکه هاي کامپيوتري و طراحي صفحات وب  136 ص.DOC
TOTAL 5,492,736 100\
FOLDER 0 104
FOLDER 1,252,352 بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل  150 ص
FILE 51,712 B566~1.DOC
FILE 81,408 Doc7.doc
FILE 25,088 form4.doc
FILE 141,312 آزاد.doc
FILE 25,088 بسمه تعالي.doc
FILE 23,040 چکيده.doc
FILE 24,576 فهرست جداول.doc
FILE 25,088 نبي‌زاده.doc
FILE 76,288 نگاره.doc
FILE 778,752 نهايي.DOC
TOTAL 1,252,352 بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل  150 ص\
TOTAL 1,252,352 104\
FOLDER 0 107
FOLDER 997,888 پايان نامه مشاوره بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويکرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش آموزان دختر م
FILE 61,440 01.doc
FILE 170,496 02.doc
FILE 59,904 03.doc
FILE 147,456 04.doc
FILE 62,464 05.doc
FILE 24,064 2.doc
FILE 24,064 3.doc
FILE 27,136 daneshgah.doc
FILE 114,176 fehrest.doc
FILE 74,752 جلسه اول.doc
FILE 26,112 چكيده.doc
FILE 24,064 سر فصل منابع.doc
FILE 24,064 سرفصل اول.doc
FILE 24,064 فصل چهارم.doc
FILE 26,624 مقدمه فصل چهارم.doc
FILE 107,008 منابع.doc
TOTAL 997,888 پايان نامه مشاوره بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويکرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش آموزان دختر م\
TOTAL 997,888 107\
FOLDER 0 108
FOLDER 2,669,568 بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران  120 ص
FILE 2,572,800 افشون.doc
FILE 36,352 چکيده.doc
FILE 60,416 فهرست مطالب.doc
TOTAL 2,669,568 بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران  120 ص\
TOTAL 2,669,568 108\
FOLDER 0 109
FOLDER 392,704 بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران   140 ص
FILE 392,704 روان شناسي.doc
TOTAL 392,704 بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران   140 ص\
TOTAL 392,704 109\
FOLDER 0 110
FOLDER 1,187,328 تهيه نرم افزار حقوق و دستمزد - کارشناسي نرم افزار  70 ص
FILE 103,424 چكيده.doc
FILE 1,017,856 عبودي.doc
FILE 66,048 عنوان.doc
TOTAL 1,187,328 تهيه نرم افزار حقوق و دستمزد - کارشناسي نرم افزار  70 ص\
TOTAL 1,187,328 110\
FOLDER 0 111
FOLDER 310,272 مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران 50 ص
FILE 19,968 زندگاني عنوان لاتين.doc
FILE 44,544 زندگاني عنوان.doc
FILE 245,760 زندگاني.doc
TOTAL 310,272 مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران 50 ص\
TOTAL 310,272 111\
FOLDER 515,072 112
FILE 515,072 بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران 145 ص.doc
TOTAL 515,072 112\
FOLDER 1,236,992 116
FILE 1,236,992 مقايسه عملكردهاي اجرائي بيماران مبتلا به اختلال سلوك  با افراد سالم در سال 1387    - 195 ص.doc
TOTAL 1,236,992 116\
FOLDER 4,071,441 117
FILE 2,825,745 MATN.pdf
FILE 1,245,696 بررسي و تحليل عمليات رواني عليه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهاي مقابله با آنها  218 ص.doc
TOTAL 4,071,441 117\
FOLDER 0 118
FOLDER 10,941,460 سيستم عاملهاي بلادرنگ  130 ص   pdf
FILE 10,188,738 y.pdf
FILE 752,722 فهرست.pdf
TOTAL 10,941,460 سيستم عاملهاي بلادرنگ  130 ص   pdf\
TOTAL 10,941,460 118\
FOLDER 10,324,480 119
FILE 10,324,480 بررسي تست هاي غير مخرب (NDT) در تجهيزات سيستم هاي قدرت   110 ص.doc
TOTAL 10,324,480 119\
FOLDER 0 120
FOLDER 1,820,160 اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان  255 ص
FILE 141,824 1.doc
FILE 1,678,336 2.doc
TOTAL 1,820,160 اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان  255 ص\
TOTAL 1,820,160 120\
FOLDER 0 124
FOLDER 388,258 تعيين ژنوتايپ ويروس هپاتيپ B در اهداء كنندگان 3 استان كرمان، يزد و اصفهان   75 ص
FILE 162 ~$نوروزي.doc
FILE 29,184 پرسشنامه جهت طرح تحقيقاتي توزيع ژنوتيپ.doc
FILE 358,912 نوروزي.doc
TOTAL 388,258 تعيين ژنوتايپ ويروس هپاتيپ B در اهداء كنندگان 3 استان كرمان، يزد و اصفهان   75 ص\
TOTAL 388,258 124\
FOLDER 356,352 129
FILE 356,352 بررسي ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان شهيد مطهري  95 ص.doc
TOTAL 356,352 129\
FOLDER 0 130
TOTAL 0 130\
FOLDER 1,713,152 131
FILE 1,713,152 بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي  265 ص.doc
TOTAL 1,713,152 131\
FOLDER 0 132
FOLDER 568,832 بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
FILE 568,832 دانشگاه آزاد اسلامي.doc
TOTAL 568,832 بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق\
TOTAL 568,832 132\
FOLDER 0 133
FOLDER 12,808,192 فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي  230 ص
FILE 12,756,992 عاشوري.doc
FILE 51,200 فهرست مطالب.doc
TOTAL 12,808,192 فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي  230 ص\
TOTAL 12,808,192 133\
FOLDER 0 134
FOLDER 1,065,472 بررسي ميزان توانمندي کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون  160 ص
FILE 925,696 پايان نامه.doc
FILE 45,056 چكيده و فهرست مطالب.doc
FILE 94,720 عنوان.doc
TOTAL 1,065,472 بررسي ميزان توانمندي کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون  160 ص\
TOTAL 1,065,472 134\
FOLDER 83,363,328 136
FILE 83,363,328 هنر معماري در ساخت دبستان در كاشان  165 ص.doc
TOTAL 83,363,328 136\
FOLDER 228,352 137
FILE 228,352 نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌ 99 ص.doc
TOTAL 228,352 137\
FOLDER 13,804,544 138
FILE 13,804,544 نقاشي معاصر ايران - پايان نامه 107 ص.doc
TOTAL 13,804,544 138\
FOLDER 555,520 139
FILE 555,520 مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد  87 ص.doc
TOTAL 555,520 139\
FOLDER 0 14
FOLDER 1,122,304 بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران   110 ص
FILE 212,992 پيوست.doc
FILE 114,688 فصل.doc
FILE 794,624 مقدمه.doc
TOTAL 1,122,304 بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران   110 ص\
TOTAL 1,122,304 14\
FOLDER 6,312,448 140
FILE 6,312,448 مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار 141 ص.doc
TOTAL 6,312,448 140\
FOLDER 6,415,360 142
FILE 6,415,360 مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر 215 ص.doc
TOTAL 6,415,360 142\
FOLDER 5,056,176 146
FILE 5,056,176 طراحي مراحل و الگوي آتشباري تونلهاي بزرگ مقطع 195 ص.pdf
TOTAL 5,056,176 146\
FOLDER 1,306,624 147
FILE 1,306,624 دزيمتري پرتوهاي ناشي از بمب هاي هسته اي توسط ترمولومينسانس TLD 128 ص.doc
TOTAL 1,306,624 147\
FOLDER 3,033,833 148
FILE 3,033,833 تعيين شبه تراوايي نسبي و فشار موئينه مخازن ترکدار 110 ص.pdf
TOTAL 3,033,833 148\
FOLDER 538,624 149
FILE 538,624 تعيين رابطه رضايت زناشويي مادران وعزت نفس دختران شان 135 ص.doc
TOTAL 538,624 149\
FOLDER 0 15
TOTAL 0 15\
FOLDER 10,717,184 150
FILE 10,717,184 تصوير ديجيتال  130 ص.doc
TOTAL 10,717,184 150\
FOLDER 444,416 151
FILE 444,416 تحليل نحوي‌كلامي دستنوشته‌هاي داستاني كودكان و نوجوانان 72 ص.doc
TOTAL 444,416 151\
FOLDER 1,972,224 152
FILE 1,972,224 تحليل رابطةعوامل شغلي باتعهد سازماني بر اساس مدل ويژگي هاي شغلي 246 ص.doc
TOTAL 1,972,224 152\
FOLDER 32,607,744 154
FILE 32,607,744 تاريخچه تايپوگرافي در ايران و جهان 75 ص.doc
TOTAL 32,607,744 154\
FOLDER 302,080 155
FILE 302,080 تاثير موسيقي در كاهش اضطراب 75 ص.doc
TOTAL 302,080 155\
FOLDER 399,360 156
FILE 399,360 تاثير برنامه هاي ماهواره اي بررشد اجتماعي نوجوانان شهر ابهر 100 ص.doc
TOTAL 399,360 156\
FOLDER 6,631,113 157
FILE 6,631,113 پتانسيل هاي معدني استان قم با نگرشي ويژه بر معدن 239 ص.pdf
TOTAL 6,631,113 157\
FOLDER 493,568 158
FILE 493,568 پايان نامه نحوه عملکرد ادوات ذخيره کننده اطلاعات ديجيتالي 136 ص.doc
TOTAL 493,568 158\
FOLDER 3,904,000 159
FILE 3,904,000 پايان نامه فروشگاه الكترونيكي 90 ص.doc
TOTAL 3,904,000 159\
FOLDER 0 16
FOLDER 489,472 بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان 100 ص
FILE 38,400 عنوان.doc
FILE 451,072 متن اصلي.doc
TOTAL 489,472 بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان 100 ص\
TOTAL 489,472 16\
FOLDER 2,888,192 160
FILE 2,888,192 پايان نامه بررسي ساختار و نحوه ارتباط در DPLC  50 ص.doc
TOTAL 2,888,192 160\
FOLDER 2,016,271 162
FILE 2,016,271 بهينه سازي پارامتر هاي موثر در بهره برداري به روش gaslift در يک مخزن 103 ص.pdf
TOTAL 2,016,271 162\
FOLDER 1,646,080 164
FILE 1,646,080 بررسي ميزان اثربخشي اقدامات پليس پيشگيري در کاهش سرقت خودرو 178 ص.doc
TOTAL 1,646,080 164\
FOLDER 1,165,824 165
FILE 1,165,824 بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر در مقطع متوسطه شهرستان ملاير  103 ص.doc
TOTAL 1,165,824 165\
FOLDER 976,896 166
FILE 976,896 بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران 88 ص.doc
TOTAL 976,896 166\
FOLDER 3,261,899 167
FILE 3,261,899 بررسي فرايند نم زدايي از گاز در برجهاي آکنده و اثر عوامل مختلف در ميزان نم زدايي 122 ص.pdf
TOTAL 3,261,899 167\
FOLDER 5,893,153 169
FILE 5,893,153 بررسي عملکرد مخازن کربناته جنوب 156 ص.pdf
TOTAL 5,893,153 169\
FOLDER 0 17
FOLDER 1,360,384 مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه    200 ص
FILE 67,072 طرح جلد و تقدير.doc
FILE 174,080 فهرست مطالب ـ مقاتلي.doc
FILE 1,119,232 متن نهايي1.doc
TOTAL 1,360,384 مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه    200 ص\
TOTAL 1,360,384 17\
FOLDER 457,728 170
FILE 457,728 بررسي سه  مقوله تبليغات ، لباس ، مد 142 ص.doc
TOTAL 457,728 170\
FOLDER 5,875,712 171
FILE 5,875,712 بررسي رابطه بين واحدهاي ژئومورفولوژي و اشکال فرسايشي در حوضه آبخيز رودخانه سقز با استفاده از  GIS.doc
TOTAL 5,875,712 171\
FOLDER 577,024 172
FILE 577,024 بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي 110 .doc
TOTAL 577,024 172\
FOLDER 513,024 173
FILE 513,024 بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر 120 ص.doc
TOTAL 513,024 173\
FOLDER 1,497,088 174
FILE 1,497,088 بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران  354 ص.doc
TOTAL 1,497,088 174\
FOLDER 507,904 175
FILE 507,904 بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها 200 ص.doc
TOTAL 507,904 175\
FOLDER 430,592 177
FILE 430,592 بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان 88 ص.doc
TOTAL 430,592 177\
FOLDER 619,008 178
FILE 619,008 بررسي تاثير بدهي صنعت بر ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 119 ص.doc
TOTAL 619,008 178\
FOLDER 2,656,256 179
FILE 2,656,256 بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات 176 ص.doc
TOTAL 2,656,256 179\
FOLDER 0 180
FOLDER 428,842,496 اثرات مخاطرات ژئومورفولوژي درتوسعه شهري 273 ص
FILE 20,480 تقدير و تشکر.doc
FILE 20,480 تقديم به.doc
FILE 987,648 جدا سازي.doc
FILE 43,008 دانشگاه آزاد اسلامي.doc
FILE 275,177,984 شکل هاي مکرر.doc
FILE 413,184 فهرست مطالب کلي عنوانها - صحيح.doc
FILE 152,179,712 متن کامل پايان 1نامه.doc
TOTAL 428,842,496 اثرات مخاطرات ژئومورفولوژي درتوسعه شهري 273 ص\
TOTAL 428,842,496 180\
FOLDER 757,760 181
FILE 757,760 بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش 220 ص.doc
TOTAL 757,760 181\
FOLDER 185,344 182
FILE 185,344 بازيگري 68 ص.doc
TOTAL 185,344 182\
FOLDER 4,821,927 183
FILE 4,821,927 اولويت دهي زمينه هاي بكارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران 140 ص.pdf
TOTAL 4,821,927 183\
FOLDER 1,046,016 184
FILE 1,046,016 اصلاح رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال نيرو 160 ص.doc
TOTAL 1,046,016 184\
FOLDER 9,093,632 185
FILE 9,093,632 ارزيابي ميزان توليد داروي دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيك 186 ص.doc
TOTAL 9,093,632 185\
FOLDER 21,603,840 186
FILE 21,603,840 ارزيابي ژئوشيميايي مخازن گازي حوضه رسوبي کپه داغ 235 ص.doc
TOTAL 21,603,840 186\
FOLDER 12,047,931 187
FILE 12,047,931 ارزيابي روشهاي طراحي حفاري 150 ص.pdf
TOTAL 12,047,931 187\
FOLDER 1,092,096 188
FILE 1,092,096 ((پايان نامه كارشناسي )) انتقال الكترونيكي وجوه 239 ص.doc
TOTAL 1,092,096 188\
FOLDER 0 190
FOLDER 1,487,872 ويژگي‌هاي آثار ديويد هاکني طراح و نقاش معاصر انگليسي 121 ص
FILE 19,968 بسمه.doc
FILE 38,912 بسمه1.doc
FILE 20,480 تقد.doc
FILE 19,968 تقديم به.doc
FILE 1,330,688 خانم پوربهي.doc
FILE 33,792 فهرست تصاوير.doc
FILE 24,064 فهرست مطالب.doc
TOTAL 1,487,872 ويژگي‌هاي آثار ديويد هاکني طراح و نقاش معاصر انگليسي 121 ص\
TOTAL 1,487,872 190\
FOLDER 0 193
FOLDER 0 معماري اسلامي -مسجد جامع الکبير صنعا – يمن 50 ص
TOTAL 0 معماري اسلامي -مسجد جامع الکبير صنعا – يمن 50 ص\
TOTAL 0 193\
FOLDER 0 194
FOLDER 1,241,250 معادن نمک گرمسار - گنبدهاي نمک 213 ص
FILE 162 ~$ZERIANجديد 0.doc
FILE 523,264 12.doc
FILE 580,608 NAZERIANجديد 0.doc
FILE 30,208 چكيده.doc
FILE 49,152 دانشگاه آزاد اسلامي.doc
FILE 57,856 فهرست مطالب.doc
TOTAL 1,241,250 معادن نمک گرمسار - گنبدهاي نمک 213 ص\
TOTAL 1,241,250 194\
FOLDER 0 195
FOLDER 571,904 مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات  146 ص
FILE 383,488 علائي.doc
FILE 55,808 عنوان صفحه.doc
FILE 132,608 فصل اول كليات.doc
TOTAL 571,904 مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات  146 ص\
TOTAL 571,904 195\
FOLDER 0 196
FOLDER 38,022,306 مرکز علمي - پژوهشي کودکان ( پژوهشسراي دانش آموزي  ) 214 ص
FILE 162 ~$tez.doc
FILE 37,776,896 tez.doc
FILE 245,248 دانشگاه آزاد اسلامي.doc
TOTAL 38,022,306 مرکز علمي - پژوهشي کودکان ( پژوهشسراي دانش آموزي  ) 214 ص\
TOTAL 38,022,306 196\
FOLDER 0 197
FOLDER 2,208,930 گذري و نظري بر سقا‌خانه‌  168 ص
FILE 162 ~$زو جعفري.doc
FILE 2,164,736 آرزو جعفري.doc
FILE 44,032 فهرست مطالب.doc
TOTAL 2,208,930 گذري و نظري بر سقا‌خانه‌  168 ص\
TOTAL 2,208,930 197\
FOLDER 0 198
FOLDER 577,698 قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران 71 ص
FILE 162 ~$ل از روي ترحم.doc
FILE 196,096 دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان.doc
FILE 381,440 قتل از روي ترحم.doc
TOTAL 577,698 قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران 71 ص\
TOTAL 577,698 198\
FOLDER 0 199
FOLDER 632,994 قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران 174 ص
FILE 162 ~$متن.doc
FILE 37,376 عاطفه حسن زاده.doc
FILE 595,456 متن.doc
TOTAL 632,994 قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران 174 ص\
TOTAL 632,994 199\
FOLDER 0 201
FOLDER 28,749,994 طراحي دستگاه قند شكن برقي 103 ص
FILE 28,717,226 تز.pdf
FILE 32,768 فهرست مطالب.doc
TOTAL 28,749,994 طراحي دستگاه قند شكن برقي 103 ص\
TOTAL 28,749,994 201\
FOLDER 0 207
FOLDER 20,008,960 حل كامپيوتري (عددي) رفتار  هيسترزيس ستونهاي I شكل و ستونهاي بست دار 159 ص
FILE 20,480 abstract.doc
FILE 36,352 fehrest.doc
FILE 19,689,472 kol.doc
FILE 208,896 عنوان.doc
FILE 53,760 مقدمه.doc
TOTAL 20,008,960 حل كامپيوتري (عددي) رفتار  هيسترزيس ستونهاي I شكل و ستونهاي بست دار 159 ص\
TOTAL 20,008,960 207\
FOLDER 0 208
FOLDER 983,040 حسابداري-پايان نامه كارشناسي ارشد- بروس اوراق بهادار 121 ص
FILE 53,248 1.doc
FILE 165,888 2.doc
FILE 763,904 3.doc
TOTAL 983,040 حسابداري-پايان نامه كارشناسي ارشد- بروس اوراق بهادار 121 ص\
TOTAL 983,040 208\
FOLDER 0 209
FOLDER 501,922 تکنولوژي توليد ماکاروني  117 ص
FILE 162 ~$نشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قد1.doc
FILE 109,568 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قد1.doc
FILE 392,192 مريم علي الحساب.doc
TOTAL 501,922 تکنولوژي توليد ماکاروني  117 ص\
TOTAL 501,922 209\
FOLDER 0 211
FOLDER 2,873,344 تحليل و شبيه سازي کدهاي CDMA به منظور کاهش تداخل بين کاربران 101 ص
FILE 2,780,160 cdma.doc
FILE 93,184 دانشکده مهندسي و فني.doc
TOTAL 2,873,344 تحليل و شبيه سازي کدهاي CDMA به منظور کاهش تداخل بين کاربران 101 ص\
TOTAL 2,873,344 211\
FOLDER 0 212
FOLDER 162 پژوهش و بررسي‌هاي اكتشافي در معدن گروناتيت باغ زندان 163 ص
FILE 162 ~$حيح شده ناظريان.doc
FOLDER 0 nazerian
FOLDER 0 Feild Picture
TOTAL 0 Feild Picture\
FOLDER 0 Map
TOTAL 0 Map\
TOTAL 0 nazerian\
FOLDER 79,711,522 pdf
FILE 40,168,375 12.pdf
FILE 39,333,888 تصحيح شده ناظريان.doc
FILE 209,259 فهرست جدول.pdf
TOTAL 79,711,522 pdf\
FOLDER 28,672 word
FILE 28,672 فهرست جدول.doc
TOTAL 28,672 word\
TOTAL 79,740,356 پژوهش و بررسي‌هاي اكتشافي در معدن گروناتيت باغ زندان 163 ص\
TOTAL 79,740,356 212\
FOLDER 0 213
FOLDER 2,434,048 پروژه طراحي سيستم مكنده غلات  85 ص
FILE 19,968 111.doc
FILE 1,148,928 112.doc
FILE 1,153,024 اخري.doc
FILE 17,408 چكيده.doc
FILE 22,016 فصل اول.doc
FILE 72,704 فهرست محمد زاده.doc
TOTAL 2,434,048 پروژه طراحي سيستم مكنده غلات  85 ص\
TOTAL 2,434,048 213\
FOLDER 0 214
FOLDER 1,527,458 پايان نامه هوش مصنوعي 180 ص
FILE 162 ~$دير وتشكر.doc
FILE 23,552 آرم آموزشكده.doc
FILE 218,624 بسم الله .doc
FILE 22,528 تقدير وتشكر.doc
FILE 21,504 فصل اول.doc
FILE 28,160 فهرست مطالب.doc
FILE 1,212,928 مقدمه هوش مصنوعي .doc
TOTAL 1,527,458 پايان نامه هوش مصنوعي 180 ص\
TOTAL 1,527,458 214\
FOLDER 540,160 215
FILE 540,160 معرفي امنيت  زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني 219 ص.doc
TOTAL 540,160 215\
FOLDER 648,704 216
FILE 648,704 كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نريان  165 ص.doc
TOTAL 648,704 216\
FOLDER 4,145,152 217
FILE 4,145,152 كاربرد ميكروارگانيزمها در تهيه مواد لبني 155 ص.doc
TOTAL 4,145,152 217\
FOLDER 730,624 218
FILE 730,624 سموم سيانوباكتريايي 96 ص.doc
TOTAL 730,624 218\
FOLDER 384,512 219
FILE 384,512 رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ  190 ص.doc
TOTAL 384,512 219\
FOLDER 0 22
FOLDER 723,456 تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال  180 ص
FILE 36,864 farishd wife[2].doc
FILE 271,360 حاتمي نهايي.doc
FILE 25,600 شكل1-2.doc
FILE 287,232 فصل 4-5 حاتمي1.doc
FILE 102,400 فهرست مطالب.doc
TOTAL 723,456 تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال  180 ص\
TOTAL 723,456 22\
FOLDER 1,478,144 220
FILE 1,478,144 بيماران معتاد تزريقي  80 ص.doc
TOTAL 1,478,144 220\
FOLDER 340,992 221
FILE 340,992 بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران 110 ص.doc
TOTAL 340,992 221\
FOLDER 5,201,920 222
FILE 5,201,920 آدنوكاسينوم معده  108 ص.doc
TOTAL 5,201,920 222\
FOLDER 0 223
FOLDER 868,352 بيماران مبتلا به هيپوتيروئيد  120 ص
FILE 868,352 تروئد~1.DOC
TOTAL 868,352 بيماران مبتلا به هيپوتيروئيد  120 ص\
TOTAL 868,352 223\
FOLDER 0 224
FOLDER 4,814,848 بررسي آلودگي سالمونلايي  70 ص
FILE 335,872 Others.doc
FILE 4,478,976 بيماري سالمونلايي.doc
TOTAL 4,814,848 بررسي آلودگي سالمونلايي  70 ص\
TOTAL 4,814,848 224\
FOLDER 0 225
FOLDER 1,130,496 پايان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز 202 ص
FILE 271,360 bakhshe 1.doc
FILE 95,744 naghdemanabe نقد منابع.doc
FILE 139,776 اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او.doc
FILE 104,960 اوغوزها در دوران سلطان سنجر.doc
FILE 135,168 ترکان غز و درگيري با سنجر.doc
FILE 26,624 تيترها.doc
FILE 26,112 چکيده.doc
FILE 51,200 فهرست مطالب.doc
FILE 71,168 منابع.doc
FILE 133,120 نتايج حمله غزان به خراسان.doc
FILE 50,176 نتيجه گيري.doc
FILE 25,088 وزارت علوم.doc
FOLDER 1,433,991 پايان نامه به صورت PDF
FILE 170,659 .pdf
FILE 85,943 1.pdf
FILE 120,566 2.pdf
FILE 220,173 bakhshe 1.pdf
FILE 155,025 oza.pdf
FILE 102,397 soltansangar.pdf
FILE 155,571 ترکان غز و درگيري با سنجر.pdf
FILE 61,488 تيترها.pdf
FILE 32,187 چکيده.pdf
FILE 56,673 فهرست مطالب.pdf
FILE 78,653 منابع.pdf
FILE 127,214 نتايج حمله غزان به خراسان.pdf
FILE 37,545 نتيجه گيري1.pdf
FILE 29,897 وزارت علوم.pdf
TOTAL 1,433,991 پايان نامه به صورت PDF\
TOTAL 2,564,487 پايان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز 202 ص\
TOTAL 2,564,487 225\
FOLDER 0 226
FOLDER 1,911,296 پايان نامه كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل  85 ص
FILE 158,208 1.doc
FILE 22,016 تقدير.doc
FILE 20,992 سپاسگزاري.doc
FILE 172,032 فهرست مطالب.doc
FILE 1,538,048 متن اصلي پايان نامه.DOC
TOTAL 1,911,296 پايان نامه كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل  85 ص\
TOTAL 1,911,296 226\
FOLDER 0 228
FOLDER 1,864,192 پايان نامه -عوامل رفع مسئوليت کيفري در فقه و حقوق جزاء 247 ص
FILE 1,597,440 پايان نامه.doc
FILE 266,752 عنوان و فهرست و بسم الله.doc
TOTAL 1,864,192 پايان نامه -عوامل رفع مسئوليت کيفري در فقه و حقوق جزاء 247 ص\
TOTAL 1,864,192 228\
FOLDER 0 229
FOLDER 11,759,616 پايان نامه طراحي سيستم هاي ابزار دقيق ايستگاه تقويت فشار گاز  128 ص
FILE 11,558,400 ايستگاههاي تقويت فشار گاز 128 ص.doc
FILE 20,992 تقدير.doc
FILE 21,504 سپاسگزاري.doc
FILE 158,720 عنوان.doc
TOTAL 11,759,616 پايان نامه طراحي سيستم هاي ابزار دقيق ايستگاه تقويت فشار گاز  128 ص\
TOTAL 11,759,616 229\
FOLDER 0 23
FOLDER 1,504,768 تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه  150 ص
FILE 130,048 fasle1.doc
FILE 452,096 fasle2.doc
FILE 180,224 fasle3.doc
FILE 364,032 fasle4.doc
FILE 93,184 fasle5.doc
FILE 204,800 first part.doc
FILE 45,568 دانشگاه آزاد اسلامي.doc
FILE 34,816 فرم چکيده.doc
TOTAL 1,504,768 تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه  150 ص\
TOTAL 1,504,768 23\
FOLDER 0 231
FOLDER 7,260,611 پايان نامه درباره گياه كلزا 111 ص
FILE 692,675 barasy gyah colza.pdf
FILE 6,567,936 بررسي اثر بقاياي گياهي کلزا.doc
TOTAL 7,260,611 پايان نامه درباره گياه كلزا 111 ص\
TOTAL 7,260,611 231\
FOLDER 0 232
TOTAL 0 232\
FOLDER 0 233
FOLDER 26,718,200 پايان نامه تحليل مکاني وفضايي تغييرات کاربري اراضي شهري (مطالعه موردي) منطقه 15 شهرداري تهران 136 ص
FILE 162 ~$فصل 4.doc
FILE 162 ~$فصل 5.doc
FILE 26,112 MIRKHANI.doc
FILE 13,044 MIRKHANI.pdf
FILE 25,600 تيتر فصول.doc
FILE 178,432 تيتر فصول.pdf
FILE 27,648 چکــيـده.doc
FILE 175,630 چکــيـده.pdf
FILE 85,504 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان.doc
FILE 838,044 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان.pdf
FILE 2,143,744 فصل 1.doc
FILE 10,776,474 فصل 1.pdf
FILE 1,010,176 فصل 3.doc
FILE 3,088,755 فصل 3.pdf
FILE 928,256 فصل 4.doc
FILE 4,516,111 فصل 4.pdf
FILE 38,912 فصل 5.doc
FILE 409,813 فصل 5.pdf
FILE 122,880 فصل2.doc
FILE 2,084,375 فصل2.pdf
FILE 33,792 منابع وماخذ.doc
FILE 194,574 منابع وماخذ.pdf
TOTAL 26,718,200 پايان نامه تحليل مکاني وفضايي تغييرات کاربري اراضي شهري (مطالعه موردي) منطقه 15 شهرداري تهران 136 ص\
TOTAL 26,718,200 233\
FOLDER 0 234
FOLDER 1,330,176 پايان نامه تأثير مهاجرت اتباع افغاني در بزه کاري آنان در شهر مشهد 115 ص
FILE 42,496 فهرست.doc
FILE 99,840 منابع داخلي1.doc
FILE 323,072 مهاجرت فصل 1تا 3.doc
FILE 864,768 مهاجرت فصل 4و 5.doc
TOTAL 1,330,176 پايان نامه تأثير مهاجرت اتباع افغاني در بزه کاري آنان در شهر مشهد 115 ص\
TOTAL 1,330,176 234\
FOLDER 0 235
FOLDER 1,596,928 پايان نامه بررسي رابطه بين عوامل مختلف  (شغلي ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاري زناشويي دانشج
FILE 1,569,280 ()73~1.DOC
FILE 27,648 تقديم به.doc
TOTAL 1,596,928 پايان نامه بررسي رابطه بين عوامل مختلف  (شغلي ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاري زناشويي دانشج\
TOTAL 1,596,928 235\
FOLDER 51,579,904 236
FILE 51,579,904 انتخاب يک سيستم خنک سازي توربين گازي 225 ص.doc
TOTAL 51,579,904 236\
FOLDER 0 237
FOLDER 200,704 پايان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله  207 ص
FILE 200,704 sar barg.doc
FOLDER 1,645,568 فايل اصلي
FILE 357,888 بخش چهارم.doc
FILE 314,880 بخش سوم.doc
FILE 346,624 فصل اول از بخش دوم.doc
FILE 165,376 فصل اول ازبخش اول.doc
FILE 93,184 فصل دوم از بخش دوم.doc
FILE 219,648 فصل دوم ازبخش اول.doc
FILE 147,968 متن اصلي.doc
TOTAL 1,645,568 فايل اصلي\
TOTAL 1,846,272 پايان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله  207 ص\
TOTAL 1,846,272 237\
FOLDER 0 238
FOLDER 6,585,856 پايان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق  116 ص
FILE 157,696 1.doc
FILE 33,792 صفحه 63.doc
FILE 109,056 فهرست مطالب.doc
FILE 6,261,248 متن پايان نامه.doc
FILE 24,064 منابع.doc
TOTAL 6,585,856 پايان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق  116 ص\
TOTAL 6,585,856 238\
FOLDER 0 239
FOLDER 952,067 پايان نامه اثرات محلول پاشي روي بر عملکرد و شاخص هاي رشد سه رقم اسفناج در بجنورد 102 ص
FILE 126,961 بسم الله الرحمن الرحيم.pdf
FILE 694,945 پايان نامه اثرات محلول پاشي روي بر عملکرد و شاخص هاي رشد سه رقم اسفناج در بجنورد 102 ص.pdf
FILE 130,161 جداول.pdf
TOTAL 952,067 پايان نامه اثرات محلول پاشي روي بر عملکرد و شاخص هاي رشد سه رقم اسفناج در بجنورد 102 ص\
TOTAL 952,067 239\
FOLDER 0 24
FOLDER 5,255,330 تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته  210 ص
FILE 162 ~$3.doc
FILE 52,224 1.doc
FILE 54,784 2.doc
FILE 4,230,144 3.doc
FILE 26,112 4.doc
FILE 26,624 5.doc
FILE 52,224 6.doc
FILE 86,016 فصل1.doc
FILE 392,704 فصل2.doc
FILE 108,032 فصل3.doc
FILE 226,304 فصل5.doc
TOTAL 5,255,330 تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته  210 ص\
TOTAL 5,255,330 24\
FOLDER 0 240
FOLDER 0 پايان نامه اثر پارامتر هاي هندسي بر روي انتقال حرارت و افت فشار در طراحي مبدل هاي حرارتي لوله پره دار
TOTAL 0 پايان نامه اثر پارامتر هاي هندسي بر روي انتقال حرارت و افت فشار در طراحي مبدل هاي حرارتي لوله پره دار\
TOTAL 0 240\
FOLDER 0 241
FOLDER 6,714,880 پايان نامه  کاربرد فلو سنجها در آلوميناي جاجرم 74 ص
FILE 6,562,304 ASLI.doc
FILE 25,600 FEHREST 2.doc
FILE 25,088 FEHREST.doc
FILE 61,440 JELD.doc
FILE 20,480 SEPAS.doc
FILE 19,968 TAGDIM.doc
TOTAL 6,714,880 پايان نامه  کاربرد فلو سنجها در آلوميناي جاجرم 74 ص\
TOTAL 6,714,880 241\
FOLDER 0 242
FOLDER 3,624,448 پايان نامه  طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي  50 ص
FILE 157,696 1.doc
FILE 27,136 Doc1.doc
FILE 20,992 تقدير.doc
FILE 21,504 سپاسگزاري.doc
FILE 3,397,120 متن اصلي.doc
TOTAL 3,624,448 پايان نامه  طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي  50 ص\
TOTAL 3,624,448 242\
FOLDER 0 243
FOLDER 846,336 پايان نامه  سيستم هاي كنترل گسترده پست هاي فشار قوي  87 ص
FILE 158,208 1.doc
FILE 21,504 تقدير.doc
FILE 28,160 چكيده.doc
FILE 21,504 سپاسگزاري.doc
FILE 39,424 فهرست مطالب.doc
FILE 577,536 متن پايان نامه.doc
TOTAL 846,336 پايان نامه  سيستم هاي كنترل گسترده پست هاي فشار قوي  87 ص\
TOTAL 846,336 243\
FOLDER 0 244
FOLDER 1,918,976 پايان نامه  سيستم هاي DCS و PLC كارخانه آلوميناي جاجرم 50 ص
FILE 1,680,384 DCSمقدمه اي بر.doc
FILE 238,592 سپاسگزاري اساسنامه برق.doc
TOTAL 1,918,976 پايان نامه  سيستم هاي DCS و PLC كارخانه آلوميناي جاجرم 50 ص\
TOTAL 1,918,976 244\
FOLDER 0 245
FOLDER 6,243,328 پايان نامه  تحقيقي بر سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهاي نوع Ty 10546  100
FILE 158,208 1.doc
FILE 6,008,320 صفحات اصلي.doc
FILE 26,624 فهرست 1.doc
FILE 50,176 فهرست 2.doc
TOTAL 6,243,328 پايان نامه  تحقيقي بر سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهاي نوع Ty 10546  100\
TOTAL 6,243,328 245\
FOLDER 0 246
FOLDER 20,922,880 پايان نامه  بررسي و شبيه سازي عملكرد كنترلر CAN 86 ص
FILE 158,208 1.doc
FILE 23,552 چكيده.doc
FILE 21,504 سپاسگزاري.doc
FILE 1,074,688 فصل اول.doc
FILE 2,552,320 فصل پنجم.doc
FILE 2,810,880 فصل چهارم.doc
FILE 7,442,432 فصل دوم.doc
FILE 2,734,080 فصل سوم.doc
FILE 4,015,616 فصل ششم.doc
FILE 43,008 فهرست.doc
FILE 46,592 مراجع.doc
TOTAL 20,922,880 پايان نامه  بررسي و شبيه سازي عملكرد كنترلر CAN 86 ص\
TOTAL 20,922,880 246\
FOLDER 0 247
FOLDER 38,040,064 پايان نامه  بررسي چگونگي نصب تجهيزات الكتريكي در نيروگاه در حال ساخت   60 ص
FILE 158,208 1.doc
FILE 21,504 تقدير.doc
FILE 21,504 سپاسگزاري.doc
FILE 47,616 فهرست.doc
FILE 37,791,232 متن پايان نامه.doc
TOTAL 38,040,064 پايان نامه  بررسي چگونگي نصب تجهيزات الكتريكي در نيروگاه در حال ساخت   60 ص\
TOTAL 38,040,064 247\
FOLDER 0 248
FOLDER 9,530,368 پايان نامه  ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكي در يك مجرا  101 ص
FILE 157,696 1.doc
FILE 28,160 CHEKIDE.doc
FILE 50,688 ENGLISH.doc
FILE 34,816 fasl 0.doc
FILE 1,055,232 fasl 1.doc
FILE 2,863,104 fasl 2.doc
FILE 2,830,336 FASL 3.doc
FILE 1,427,968 fasl 4.doc
FILE 948,736 fasl 5.doc
FILE 33,280 fasl 6.doc
FILE 78,848 PHEHREST.doc
FILE 21,504 سپاسگزاري.doc
TOTAL 9,530,368 پايان نامه  ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكي در يك مجرا  101 ص\
TOTAL 9,530,368 248\
FOLDER 0 249
FOLDER 11,519,528 بهبود چيدمان خط توليد کارخانه شرق جامه با استفاده از شبيه سازي سيستمهاي صف 223 ص
FILE 2,379,776 cd.doc
FILE 3,703,071 cd.pdf
FILE 42,496 form 8.doc
FILE 2,541,568 matn kamel payanname.doc
FILE 2,852,617 matn kamel payanname.pdf
TOTAL 11,519,528 بهبود چيدمان خط توليد کارخانه شرق جامه با استفاده از شبيه سازي سيستمهاي صف 223 ص\
TOTAL 11,519,528 249\
FOLDER 0 25
FOLDER 415,394 توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ  70 ص
FILE 162 ~$چكيده.DOC
FILE 54,272 آشياني.doc
FILE 92,672 بيان مساله.doc
FILE 30,208 چكيده.DOC
FILE 21,504 رويكرد اقتضايي.doc
FILE 25,088 عنوان.doc
FILE 95,744 فصل2.doc
FILE 95,744 نهايي.doc
FOLDER 780,962 29   4   84
FILE 162 ~$يده تحقيق11.doc
FILE 28,672 چكيده تحقيق11.doc
FILE 39,936 چكيده.DOC
FILE 20,480 عنوان فصل‌ها.doc
FILE 26,112 عنوان1.doc
FILE 54,784 فهرست مطالب.doc
FILE 81,920 فهرست منابع.DOC
FILE 54,784 ويرايش فصل 1.DOC
FILE 116,736 ويرايش فصل 2.doc
FILE 61,952 ويرايش فصل 2-1.doc
FILE 60,928 ويرايش فصل 3.DOC
FILE 140,288 ويرايش فصل 4.doc
FILE 94,208 ويرايش فصل 5.DOC
TOTAL 780,962 29   4   84\
FOLDER 517,120 ادغام فصل ها
FILE 19,968 عنوان فصل‌ها.doc
FILE 19,968 عنوان.doc
FILE 26,112 عنوان1.doc
FILE 65,024 ويرايش فصل 1.DOC
FILE 120,320 ويرايش فصل 2.doc
FILE 51,200 ويرايش فصل 3.DOC
FILE 139,264 ويرايش فصل 4.doc
FILE 75,264 ويرايش فصل 5.DOC
TOTAL 517,120 ادغام فصل ها\
TOTAL 1,713,476 توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ  70 ص\
TOTAL 1,713,476 25\
FOLDER 0 250
FOLDER 9,930,726 بررسي و تدوين ويژگيهاي  کيفي ابريشم مورد استفاده در فرش دستبافت 128 ص
FILE 162 ~$2.doc
FILE 162 ~$اصلي.doc
FILE 162 ~$مان زاده.doc
FILE 26,624 2.doc
FILE 9,903,616 اصلي.doc
TOTAL 9,930,726 بررسي و تدوين ويژگيهاي  کيفي ابريشم مورد استفاده در فرش دستبافت 128 ص\
TOTAL 9,930,726 250\
FOLDER 0 251
FOLDER 1,040,384 بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك (پايان نامه دورة كارشناسي) 146 ص
FILE 34,816 پيشگفتار.doc
FILE 38,912 تقديم به.doc
FILE 31,744 چكيده.doc
FILE 43,520 عنوان ها.doc
FILE 64,000 فصل 1 كليات.doc
FILE 169,472 فصل 2 ادبيات موضوع.doc
FILE 288,768 فصل3 روش تحقيق.doc
FILE 245,248 فصل4 تجزيه و تحليل اطلاعات.doc
FILE 60,416 فصل5 نتيجه گيري.doc
FILE 30,720 فهرست ضمائم.doc
FILE 32,768 منابع و مآخذ.doc
FOLDER 0 ضمائم
TOTAL 0 ضمائم\
TOTAL 1,040,384 بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك (پايان نامه دورة كارشناسي) 146 ص\
TOTAL 1,040,384 251\
FOLDER 0 252
FOLDER 879,616 بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه  209 ص
FILE 879,616 بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه   210 ص.doc
TOTAL 879,616 بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه  209 ص\
TOTAL 879,616 252\
FOLDER 0 253
FOLDER 179,890,176 بررسي عيوب ناشي از روشهاي مختلف جوشكاري Al در منطقه HAZ  130 ص
FILE 26,112 fehrest.doc
FILE 38,912 others.doc
FILE 179,825,152 T.T.doc
TOTAL 179,890,176 بررسي عيوب ناشي از روشهاي مختلف جوشكاري Al در منطقه HAZ  130 ص\
TOTAL 179,890,176 253\
FOLDER 0 254
FOLDER 1,279,488 بررسي روشهاي تامين مالي بر ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 147 ص
FILE 91,136 FASL 1.doc
FILE 475,136 FASL 2.doc
FILE 382,464 FASL 3.doc
FILE 142,848 FASL 4.doc
FILE 79,360 FASL 5.doc
FILE 54,272 چكيده ، تقدير و تشكر و غيره.doc
FILE 25,600 رو جلدي فارسي.doc
FILE 28,672 روجلدي انگليسي.doc
TOTAL 1,279,488 بررسي روشهاي تامين مالي بر ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 147 ص\
TOTAL 1,279,488 254\
FOLDER 0 255
FOLDER 649,216 بررسي رابطه دينداري با طلاق بين زنان 134 ص
FILE 129,024 ادامه.doc
FILE 33,792 فهرست.doc
FILE 486,400 متن اصلي.doc
TOTAL 649,216 بررسي رابطه دينداري با طلاق بين زنان 134 ص\
TOTAL 649,216 255\
FOLDER 0 256
FOLDER 756,736 بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي  118 ص
FILE 30,208 Abstraction.doc
FILE 43,520 عنوان.doc
FILE 56,320 فرم ساختار بانك اطلاعات.doc
FILE 41,472 فهرست مطالب.doc
FILE 585,216 متن كامل.doc
TOTAL 756,736 بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي  118 ص\
TOTAL 756,736 256\
FOLDER 0 257
FOLDER 1,879,744 بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري 86 ص
FILE 162 ~$نشگاه آزاد اسلامي.doc
FILE 28,160 Abstract.doc
FILE 53,760 form  b.doc
FILE 102,942 zamime.pdf
FILE 64,512 پرسشنامه و انگليسي.doc
FILE 33,792 دانشگاه آزاد اسلامي.doc
FILE 117,760 فهرست مطالب.doc
FILE 417,280 ليست شرکتها.doc
FILE 869,376 متن اصلي.DOC1.doc
FILE 192,000 نگاره هاي خي دو.DOC
TOTAL 1,879,744 بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري 86 ص\
TOTAL 1,879,744 257\
FOLDER 0 258
FOLDER 5,407,232 بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein  77 ص
FILE 4,943,360 آريا مجد.doc
FILE 27,648 تقديم و تشكر.doc
FILE 175,616 چكيده.doc
FILE 172,544 عنوان.doc
FILE 31,744 فهرست جداول.doc
FILE 29,696 فهرست مطالب.doc
FILE 26,624 كليد واژه.doc
TOTAL 5,407,232 بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein  77 ص\
TOTAL 5,407,232 258\
FOLDER 0 26
FOLDER 643,584 رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي منطقه انگوت در استا
FILE 28,672 3317.doc
FILE 55,296 onvan.doc
FILE 517,632 payan nameh.doc
FILE 41,984 porsesh nameh.doc
TOTAL 643,584 رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي منطقه انگوت در استا\
TOTAL 643,584 26\
FOLDER 0 260
FOLDER 1,279,488 بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران- پايان نامه 147 ص
FILE 91,136 FASL 1.doc
FILE 475,136 FASL 2.doc
FILE 382,464 FASL 3.doc
FILE 142,848 FASL 4.doc
FILE 79,360 FASL 5.doc
FILE 54,272 چكيده ، تقدير و تشكر و غيره.doc
FILE 25,600 رو جلدي فارسي.doc
FILE 28,672 روجلدي انگليسي.doc
TOTAL 1,279,488 بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران- پايان نامه 147 ص\
TOTAL 1,279,488 260\
FOLDER 0 261
FOLDER 1,748,642 اکپرسيونيسم انتزاعي 70 ص
FILE 162 ~$پرسيونيسم انتزاعي.doc
FILE 33,280 آرم دانشگاه آزاد.doc
FILE 1,356,800 اکپرسيونيسم انتزاعي.doc
FILE 45,568 انشا.doc
FILE 218,624 بسم الله.doc
FILE 22,528 پيشگفتار.doc
FILE 20,992 تقدير وتشكر.doc
FILE 20,992 فهرست تصاوير.doc
FILE 29,696 فهرست مطالب.doc
TOTAL 1,748,642 اکپرسيونيسم انتزاعي 70 ص\
TOTAL 1,748,642 261\
FOLDER 0 262
FOLDER 1,850,880 اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي 288 ص
FILE 1,805,312 اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي 288 ص.doc
FILE 45,568 صفري 1.doc
TOTAL 1,850,880 اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي 288 ص\
TOTAL 1,850,880 262\
FOLDER 0 27
FOLDER 1,699,328 سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي 230 ص
FILE 242,176 onvan.doc
FILE 687,104 فصل 1و2.doc
FILE 674,304 فصل 345.doc
FILE 95,744 فهرست.doc
TOTAL 1,699,328 سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي 230 ص\
TOTAL 1,699,328 27\
FOLDER 1,272,320 30
FILE 1,272,320 بررسي و تحليل عمليات رواني عليه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهاي مقابله با آنها  228  ص.doc
TOTAL 1,272,320 30\
FOLDER 0 34
FOLDER 359,936 سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا  110
FILE 49,152 fehrest.doc
FILE 30,720 گوراب1.doc
FILE 210,944 گوراب2.doc
FILE 69,120 گوراب3.doc
TOTAL 359,936 سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا  110\
TOTAL 359,936 34\
FOLDER 0 35
FOLDER 340,480 سيستم هاي كنترل بينا  120 ص
FILE 37,888 fehrst.doc
FILE 246,272 shakib01.doc
FILE 56,320 shakib02.doc
TOTAL 340,480 سيستم هاي كنترل بينا  120 ص\
TOTAL 340,480 35\
FOLDER 0 36
FOLDER 12,419,584 شبكه هاي بي سيم  100 ص
FILE 12,380,672 12.DOC
FILE 38,912 MM.DOC
TOTAL 12,419,584 شبكه هاي بي سيم  100 ص\
TOTAL 12,419,584 36\
FOLDER 0 43
FOLDER 604,160 كشاورزي-ارزيابي اثرا توسعه صنعتي بر محيط زيست  80 ص
FILE 604,160 جلسه بحث.doc
TOTAL 604,160 كشاورزي-ارزيابي اثرا توسعه صنعتي بر محيط زيست  80 ص\
TOTAL 604,160 43\
FOLDER 0 44
FOLDER 43,139,234 بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره   2
FILE 162 ~$قاسمي.doc
FILE 99,840 عنوان.doc
FILE 72,704 فهرست.doc
FILE 42,966,528 قاسمي.doc
TOTAL 43,139,234 بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره   2\
TOTAL 43,139,234 44\
FOLDER 0 46
FOLDER 925,696 فيبر نوري  80 ص
FILE 296,448 بسم الله.doc
FILE 24,064 تشکر و قدرداني.doc
FILE 30,720 چکيده.doc
FILE 29,696 فهرست.doc
FILE 518,144 مخابرات1.doc
FILE 26,624 مقدمه.doc
TOTAL 925,696 فيبر نوري  80 ص\
TOTAL 925,696 46\
FOLDER 0 47
FOLDER 435,712 مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري  150 ص
FILE 384,000 علائي.doc
FILE 51,712 عنوان صفحه.doc
TOTAL 435,712 مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري  150 ص\
TOTAL 435,712 47\
FOLDER 0 48
FOLDER 0 معماري - شهرنشيني در زاهدان  200 ص
FOLDER 5,058,560 New Folder
FILE 40,448 1.doc
FILE 707,072 2.doc
FILE 1,841,152 3.doc
FILE 941,568 4.doc
FILE 46,080 6.doc
FILE 21,504 CH.doc
FILE 22,016 T.doc
FILE 24,576 پيشگفتار.doc
FILE 1,199,104 فصل پنجم.doc
FILE 28,160 فهرست جداول.doc
FILE 20,992 فهرست عکسها.doc
FILE 74,752 فهرست مطالب1.doc
FILE 23,040 فهرست نقشه ها.doc
FILE 29,184 فهرست نمودارها.doc
FILE 38,912 منابع و مآخ1.doc
TOTAL 5,058,560 New Folder\
TOTAL 5,058,560 معماري - شهرنشيني در زاهدان  200 ص\
TOTAL 5,058,560 48\
FOLDER 0 49
FOLDER 205,312 مقايسه ميزان توانمندي فني ،ادراکي ،انساني مديران زن و مرد  50 ص
FILE 180,736 صفرزاده.DOC
FILE 24,576 عنوان.doc
TOTAL 205,312 مقايسه ميزان توانمندي فني ،ادراکي ،انساني مديران زن و مرد  50 ص\
TOTAL 205,312 49\
FOLDER 0 50
FOLDER 5,784,576 مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج   270 ص
FILE 1,416,704 1.doc
FILE 196,608 2.doc
FILE 1,034,752 3.doc
FILE 818,176 4.doc
FILE 783,360 5.doc
FILE 319,488 6.doc
FILE 222,720 7.doc
FILE 369,152 8.doc
FILE 623,616 9.doc
TOTAL 5,784,576 مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج   270 ص\
TOTAL 5,784,576 50\
FOLDER 0 51
FOLDER 2,729,472 اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي   280 ص
FILE 22,016 abstract-article.doc
FILE 78,848 F1.DOC
FILE 838,656 F2.DOC
FILE 64,512 F3 JADVAL.doc
FILE 256,512 F3.DOC
FILE 633,344 f4-1.doc
FILE 94,720 f5.doc
FILE 63,488 fehrest-taghdim.DOC
FILE 32,256 ONVAN-fehrest.DOC
FILE 645,120 ضميمه.doc
TOTAL 2,729,472 اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي   280 ص\
TOTAL 2,729,472 51\
FOLDER 0 52
FOLDER 944,128 نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت  150 ص
FILE 47,104 BESM.doc
FILE 20,992 تقديم و تشکر.doc
FILE 59,392 جدول1.doc
FILE 46,080 جدول2.doc
FILE 26,624 جلد.doc
FILE 26,112 سر فصل ها.doc
FILE 204,800 فصل اول.doc
FILE 147,968 فصل دوم.doc
FILE 150,528 فصل سوم1.doc
FILE 70,656 فهرست منابع ومآخذ.doc
FILE 35,840 فهرست.doc
FILE 62,464 مقدمه.doc
FILE 45,568 نتيجه.doc
TOTAL 944,128 نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت  150 ص\
TOTAL 944,128 52\
FOLDER 0 53
FOLDER 37,322,411 بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات، مدل‌سازي حرارتي و مقايسه نتايج نرم افزارها در حوضه رسوبي زاگرس  300 ص
FILE 36,951,552 1.doc
FILE 14,101 1.pdf
FILE 42,249 onvan.pdf
FILE 239,616 tables.doc
FILE 28,672 thanks.doc
FILE 46,221 thanks.pdf
TOTAL 37,322,411 بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات، مدل‌سازي حرارتي و مقايسه نتايج نرم افزارها در حوضه رسوبي زاگرس  300 ص\
TOTAL 37,322,411 53\
FOLDER 0 54
FOLDER 0 واكسن و ايمن سازي  170 ص
TOTAL 0 واكسن و ايمن سازي  170 ص\
TOTAL 0 54\
FOLDER 0 55
TOTAL 0 55\
FOLDER 0 56
FOLDER 101,376 چالش هاي حقوقي ناشي از تورم قوانين کيفري و راههاي برون رفت از بحران مربوط در ايران 130 ص
FILE 101,376 propozal.DOC
TOTAL 101,376 چالش هاي حقوقي ناشي از تورم قوانين کيفري و راههاي برون رفت از بحران مربوط در ايران 130 ص\
TOTAL 101,376 56\
FOLDER 0 85
FOLDER 0 مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي    640 ص
TOTAL 0 مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي    640 ص\
TOTAL 0 85\
FOLDER 0 86
FOLDER 0 آفات و بيماري هاي مهم درخت بيد  100 ص
TOTAL 0 آفات و بيماري هاي مهم درخت بيد  100 ص\
TOTAL 0 86\
FOLDER 0 87
FOLDER 10,139,136 آفات و بيماري هاي مهم درخت صنوبر  130 ص
FILE 34,304 M.H-3.doc
FILE 10,062,336 آفات و بيماري هاي مهم درخت صنوبر.doc
FILE 42,496 فهرست.doc
TOTAL 10,139,136 آفات و بيماري هاي مهم درخت صنوبر  130 ص\
TOTAL 10,139,136 87\
FOLDER 771,584 88
FILE 710,656 استيفاء در قانون مدني    170 ص.doc
FILE 60,928 كانون وكلاي دادگستري مركز.doc
TOTAL 771,584 88\
FOLDER 98,379,264 89
FILE 50,176 karshi new 2.doc
FILE 98,189,312 تصويرسازي شعر کودک به روش بداهه سازي  190 ص.doc
FILE 101,376 فهرست.doc
FILE 38,400 مقدمه.doc
TOTAL 98,379,264 89\
FOLDER 0 9
FOLDER 17,779,712 بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي  100 ص
FILE 1,223,168 besme allah.doc
FILE 27,648 chekide.doc
FILE 4,331,520 f1.doc
FILE 4,030,464 f2.doc
FILE 8,081,920 f3.doc
FILE 33,280 fehrest .doc
FILE 27,648 moghadame.doc
FILE 24,064 مركز آموزش عالي فني ولي عصر.doc
TOTAL 17,779,712 بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي  100 ص\
TOTAL 17,779,712 9\
FOLDER 198,656 90
FILE 198,656 بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ايران   45 ص.doc
TOTAL 198,656 90\
FOLDER 0 91
FOLDER 1,035,776 مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازم
FILE 169,984 دانشگاه الزهراء.doc
FILE 865,792 نايب.doc
TOTAL 1,035,776 مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازم\
TOTAL 1,035,776 91\
FOLDER 0 92
FOLDER 45,807,616 صنعت شيريني سازي  135 ص
FILE 93,696 دانشگاه جامع علمي كاربردي.doc
FILE 26,112 فهرست مطالب.doc
FILE 45,687,808 نادي حقي.doc
TOTAL 45,807,616 صنعت شيريني سازي  135 ص\
TOTAL 45,807,616 92\
FOLDER 269,312 93
FILE 269,312 تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران  110 ص.doc
TOTAL 269,312 93\
FOLDER 0 94
FOLDER 7,496,866 ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري   78 ص  و 52 اسلايد
FILE 162 ~$نشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب.doc
FILE 152,064 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب.doc
FILE 7,344,640 مويدي.doc
TOTAL 7,496,866 ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري   78 ص  و 52 اسلايد\
TOTAL 7,496,866 94\
FOLDER 0 95
FOLDER 640,836 مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر  60 ص
FILE 162 ~$امت.شاعر.doc
FILE 162 ~$ل پنجم.doc
FILE 26,112 aamad.doc
FILE 342,528 Edit شاعران سلامت ديده.doc
FILE 29,184 آسوده تر باش.doc
FILE 27,648 دانشگاه آزاد اسلامي.doc
FILE 146,432 سلامت.شاعر.doc
FILE 68,608 فصل پنجم.doc
TOTAL 640,836 مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر  60 ص\
TOTAL 640,836 95\
FOLDER 68,975,229 96
FILE 2,345,597 final.pdf
FILE 66,629,632 بررسي ارتباط عفونت قبلي هليكو باكترپيلوري با بيماري  پاركينسون در بيماران مراجعه كننده به بيمارست.doc
TOTAL 68,975,229 96\
FOLDER 0 97
FOLDER 1,449,984 ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه   270 ص
FILE 1,449,984 Foad Thesis 40 (Repaired).doc
TOTAL 1,449,984 ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه   270 ص\
TOTAL 1,449,984 97\
FOLDER 6,413,824 98
FILE 6,413,824 مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر  220 ص.doc
TOTAL 6,413,824 98\
FOLDER 8,630,784 99
FILE 8,487,936 بررسي عوامل موثر بر راندمان کوره هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراک کوره.doc
FILE 142,848 فهرست.doc
TOTAL 8,630,784 99\
TOTAL 1,763,809,581 11\
برچسب‌ها: COMMENT Karen, s Directory Printer v5, 3, 2 COMMENT © 1997, 1999
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم بهمن 1392ساعت 22:54  توسط پروژه دانشجویی  | 

مشاهده تمامی پستها

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391ساعت 17:30  توسط پروژه دانشجویی  | 

پایان نامه عوامل تاثیر گذار در انگیزش کارکنان سازمان

عوامل تاثیر گذار در انگیزش کارکنان سازمان

طرح تحقیق

 

مقدمه

در جوامع امروزي سازمانها براي اهداف خاصی بوجود آمدهاند. اهداف سازمان

مشخص میکند که چه مجموعه کارهایی باید انجام گیرد ، ولی چگونگی انجام کارها و اینکه

در عمل چه کارهایی باید انجام گیرد متأثر از عوامل محیطی داخلی و خارجی اثر گذار بر

سازمان است.

فرآیند سازماندهی را میتوان به طراحی ، تشکیل و نگهداري یک سیستم یا

مجموعهاي از فعالیتهاي هماهنگ تعریف کرد که در آن افراد و گروهها با همکاري هم ، تحت

رهبري مشخص و در جهت تحقق اهداف مشخصپذیرفته شده به فعالیت میپردازند. هر

سازمان ساختار خاص خود را دارد که شامل همه ویژگیها و مشخصههاي ملموسی است که

رفتار اعضاي آن سازمان را شکل میدهد . حال اگر قرار باشد که سازمان در محیطی پویا و

متحول به فعالیت خود ادامه دهد. میبایستی منابع انسانی آن در شرایط پایدار رشد و توسعه

قرار گیرند. رشد و توسعه از مهمترین مباحثی است که توجه کشورهاي درحال توسعه را به

خود معطوف داشته است .

 

 


برچسب‌ها: پایان نامه عوامل تاثیر گذار در انگیزش کارکنان سازم, پایان نامه عوامل تاثیر گذار, در انگیزش, کارکنان, سازمان
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان 1390ساعت 21:54  توسط پروژه دانشجویی  | 

شکنجه از دیدگاه حقوق بین الملل Torture From the perspective of international law

شکنجه از دیدگاه حقوق بین الملل

Torture From the perspective of international law

فهرست

 

چکیده :

مقدمه

تاریخچه شكنجه :

بخش اول: رویکرد غالب

بخش دوم: رویکرد متفاوت

بخش اول

رویکرد غالب

فصل اول: عمدی بودن

فصل دوم:

شدید بودن درد و رنج

گفتار اول: شدت درد و رنج

گفتار دوم: تشدید یافتگی درد و رنج

 فصل سوم: هدفمندی

فصل چهارم: دولتی بودن

بخش دوم

رویکرد متفاوت

فصل اول:

نفی تشدیدیافتگی، شدت و وجود درد و رنج

گفتار اول: نفی تشدیدیافتگی

گفتار دوم: نفی «شدت» درد و رنج

گفتار سوم: نفی وجود درد و رنج

فصل دوم: نفی هدفمندی

فصل سوم: نفی دولتی بودن

فصل چهارم: عدم ارائه تعریف

مطالعه‌ی تطبیقی اصل ممنوعیت شکنجه در سه نظام حقوقی

شكنجه از ديدگاه حقوق جزاي بين الملل

شكنجه از ديدگاه حقوق جزاي تطبيقي

شكنجه در حقوق جزاي اسلام

شكنجه از ديدگاه حقوق جزاي ايران

مصاديق شكنجه در قانون

نتیجه‌گیری

منابع:


 

 

چکیده :

از آنجایی که دایره معنای اصطلاح شکنجه در حقوق بین‌الملل مد نظر است؛ لذا این تحقیق وارد قلمرو حقوق داخلی نمی‌شود و صرفاً دیدگاه حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌گیرد. با بررسی اسناد و رویه قضایی بین‌المللی این فرضیه مورد آزمون قرار می‌گیرد که علی‌رغم وجود استاندارد غالب در مورد فهم اصطلاح شکنجه، استانداردهای دیگری نیز از طریق اسناد و رویه قضایی بین‌المللی اتخاذ شده است که با آن استاندارد متفاوت می‌باشند.

 


برچسب‌ها: شکنجه از دیدگاه حقوق بین الملل, Torture From the perspective of international law
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مهر 1390ساعت 21:57  توسط پروژه دانشجویی  | 

پايان نامه بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس

پايان نامه

كارشناسي ارشد در رشته مديريت آموزشي

 عنوان

بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................................... صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه......................................................................................................... 2

بيان مسأله ................................................................................................ 3

دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق ....................................................... 3

اهداف تحقيق ............................................................................................ 5

اهداف كلي تحقيق ..................................................................................... 5

اهداف ويژه تحقيق .................................................................................... 6

فرضيه‌هاي تحقيق .................................................................................... 6

فرضهاي تحقيق يا جانشين ...................................................................... 6

متغيرهاي اساسي تحقيق .......................................................................... 6

تعريف عملياتي واژه‌ها و اصلاحات .......................................................... 7

تعريف رهبري .......................................................................................... 7

تعريف سبك رهبري ليكرت ...................................................................... 8

تعريف رضايت شغلي ............................................................................... 9

دبيران .................................................................................................... 10

مدارس شاهد ......................................................................................... 11

مشكلات و تنگناهاي تحقيق .................................................................... 11

فصل دوم: ادبيات تحقيق

بخش اول (رهبري) ................................................................................ 14

مقدمه...................................................................................................... 14

تعريف رهبري ........................................................................................ 15

تمایز مدیریت و رهبری........................................................................... 16

تعريف سبک رهبری................................................................................ 17

تئوري‌هاي رهبري ................................................................................. 18

تئوري‌هاي شخصيتي رهبري ................................................................ 19

نظريه سنتي رهبري ............................................................................... 19

نظرية صفات شخصي رهبر.................................................................... 20

تئوري‌هاي رفتاري رهبري .................................................................... 20

مطالعت دانشگاه آيووا ........................................................................... 21

مطالعات دانشگاه اُهايو .......................................................................... 22

مطالعات دانشگاه ميشيگان ..................................................................... 22

شبكه مديريت ......................................................................................... 23

تحقيقات اسكانديناوي ............................................................................. 25

تئوري‌هاي اقتضايي ............................................................................... 26

الگوي فيدلر ............................................................................................ 26

تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد......................................................... 28

تئوري مبتني برتبادل نظر رهبر با اعضاء .............................................. 31

تئوري مسير ـ هدف .............................................................................. 32

الگوي رهبري مشاركتي ......................................................................... 34

متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظر شده رهبري مشاركتي ........... 35

پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي ....................................... 36

سيستمهاي مديريت ................................................................................ 37

سبك رهبري ليكرت ............................................................................... 37

تئوري‌هاي جديد رهبري ........................................................................ 41

جايگزيني رهبري ................................................................................... 41

رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول ................................................. 42

رهبر عملگرا ........................................................................................... 43

رهبرانی كه تحول ايجاد مي‌كنند ............................................................ 43

بخش دوم (رضايت شغلي)..................................................................... 45

ارزشها ................................................................................................... 45

انواع ارزش ............................................................................................ 45

نگرشها ................................................................................................... 46

انگيزش .................................................................................................. 47

نظريه‌هاي انگيزش ................................................................................. 49

تئوري‌هاي محتوايي ............................................................................... 50

1ـ تئوري سلسله مراتب نيازها............................................................... 50

2ـ تئوري دو جنبه‌اي انسان .................................................................. 53

3ـ تئوري دو عامل انگيزش ................................................................... 53

4ـ تئوري سه نياز مك‌كلند .................................................................... 54

5ـ تئوري نيازهاي زيستي، تعلق و رشد ................................................ 55

تئوري‌هاي فرآيندي ............................................................................... 56

1ـ تئوري انتظار و احتمال ..................................................................... 56

2ـ تئوري برابري ................................................................................... 58

3ـ تئوري اسناد ..................................................................................... 59

انواع نگرش ............................................................................................ 60

رضايت شغلي ........................................................................................ 62

رابطه انگيزش با رضايت شغلي ............................................................. 62

1 تاريخچه مطالعات در مورد رضايت شغلي ........................................ 62

2 تعريف رضايت شغلي ......................................................................... 63

(1-2) تعيين رضايت شغلي ................................................................... 66

3 عوامل تعيين كنندة رضايت شغلي ...................................................... 67

4 عوامل مؤثر بر رضايت شغلي ........................................................... 69

5 فاكتورهاي مؤثر در رضايت شغلي از نظر «جنيفر» .......................... 70

6 پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي .................................. 71

7 نظريه‌هاي رضايت شغلي ................................................................... 72

- نظريه «بروفي».................................................................................... 72

- نظريه «كورمن» .................................................................................. 73

- نظريه «پارسون» ................................................................................ 74

اندازه‌گيري رضايت شغلي ..................................................................... 75

بخش سوم (سابقه تحقيقاتي موضوع) ................................................... 77

تحقيقات خارجي ..................................................................................... 77

تحقيقات داخلي ....................................................................................... 80

خلاصه فصل ......................................................................................... 84

فصل سوم: روش انجام تحقيق

روش تحقيق ........................................................................................... 87

جامعه و نمونه آماري ............................................................................ 88

تعداد و روش نمونه‌گيري ...................................................................... 89

روش و ابزار گردآوري اطلاعات .......................................................... 90

روايي و اعتبار پرسشنامه‌ها .................................................................. 93

روش تجزيه و تحليل اطلاعات ............................................................... 95

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

بخش اول ـ توصيف داده‌ها ................................................................... 97

بخش دوم ـ تحليل استنباطي داده‌ها .................................................... 120

آزمون فرضيه‌ها ................................................................................. 121

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهشی ................................................................. 125

یافته های دیگر پژوهش ...................................................................... 128

محدودیتهای تحقیق ............................................................................. 130

الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق .......................................... 130

ب – محدودیتهای در اختیار محقق ..................................................... 131

پیشنهادها ............................................................................................ 131

فهرست منابع فارسی .......................................................................... 133

فهرست منابع خارجی........................................................................... 137

ضمائم.................................................................................................. 138


 

فهرست جدول‌ها

عنوان ............................................................................................... صفحه

1-2: عوامل مؤثر در رضايت شغلي ..................................................... 70

1-3: تعداد نمونه در هر ناحيه از شهر تهران....................................... 89

1-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سن........................................ 97

2-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات.................... 98

3-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس........................ 99

4-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس درمدارس شاهد 100

5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل ........................................ 101

6-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران......... 102

7-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه

        سبك رهبري ليكرت.................................................................... 103

8-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه رضايت شغلي 105

9-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شمال          106

10-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه جنوب        107

11-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شرق         108

12-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه غرب         109

13-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه مركز         110

14-4: توزيع فراواني سؤال يكم پرسشنامه رهبري............................ 111

15-4: توزيع فراواني سؤال دوم پرسشنامه رهبري........................... 111

16-4: توزيع فراواني سؤال سوم پرسشنامه رهبري......................... 111

17-4: توزيع فراواني سؤال چهارم پرسشنامه رهبري....................... 111

18-4: توزيع فراواني سؤال پنجم پرسشنامه رهبري.......................... 112

19-4: توزيع فراواني سؤال ششم پرسشنامه رهبري........................ 112

20-4: توزيع فراواني سؤال هفتم پرسشنامه رهبري.......................... 112

21-4: توزيع فراواني سؤال هشتم پرسشنامه رهبري........................ 113

22-4: توزيع فراواني سؤال نهم پرسشنامه رهبري............................ 113

23-4: توزيع فراواني سؤال دهم پرسشنامه رهبري........................... 113

24-4: توزيع فراواني سؤال يازدهم پرسشنامه رهبري...................... 114

25-4: توزيع فراواني سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبري................... 114

26-4: توزيع فراواني سؤال سيزدهم پرسشنامه رهبري.................... 115

27-4: توزيع فراواني سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبري.................. 115

28-4: توزيع فراواني سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبري..................... 115

29-4: توزيع فراواني سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبري................... 115

30-4: توزيع فراواني سؤال هفدهم پرسشنامه رهبري....................... 116

31-4: توزيع فراواني سؤال هجدهم پرسشنامه رهبري...................... 116

32-4: توزيع فراواني سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبري..................... 116

33-4: توزيع فراواني سؤال بيستم پرسشنامه رهبري........................ 117

34-4: توزيع فراواني سؤال بيست و يكم پرسشنامه رهبري.............. 117

35-4: توزيع فراواني سؤال بيست و دوم پرسشنامه رهبري............. 118

36-4: توزيع فراواني سؤال بيست و سوم پرسشنامه رهبري............ 118

37-4: توزيع فراواني سؤال بيست و چهارم پرسشنامه رهبري......... 118

38-4: توزيع فراواني سؤال بيست و پنجم پرسشنامه رهبري............ 119

39-4: توزيع فراواني سؤال بيست و ششم پرسشنامه رهبري........... 119

40-4: توزيع فراواني سؤال بيست و هفتم پرسشنامه رهبري............ 119

41-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري ليكرت با رضايت شغلي 120

42-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري با هر يك از عوامل رضايت شغلي        120

43-4: آزمون فرض اول..................................................................... 122

44-4: آزمون فرض دوم..................................................................... 122

45-4: آزمون فرض سوم................................................................... 122

46-4: آزمون فرض چهارم................................................................. 123

47-4: آزمون فرض پنجم.................................................................... 123


 

 

فهرست نمودارها

عنوان ............................................................................................... صفحه

1-2: شبكة مديريت ............................................................................... 24

2-2: پيش‌بيني‌هاي نظرية اقتضايي رهبري............................................. 27

3-2: الگوي موقعيتي رهبري هرسي و بلانچارد ................................... 30

4-2: تئوري مسير ـ هدف ..................................................................... 33

5-2: سلسله مراتب نيازها ..................................................................... 52

6-2: مدل رضايت شغلي ....................................................................... 72

1-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سن.............................................. 97

2-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات.......................... 98

3-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس.............................. 99

4-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس در مدارس شاهد 100

5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل ........................................ 101

 


برچسب‌ها: پايان نامه بررسي رابطه سبك رهبري مديران, براساس نظريه ليکرت, با ميزان رضايت شغلي, با ميزان رضايت شغلي دبيران در دبيران در مدارس
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم خرداد 1390ساعت 21:48  توسط پروژه دانشجویی  | 

پروژه محاسبات تهویه مطبوع ساختمان دادگستری با کریر carrier به همراه نقشه اتوکد

پروژه محاسبات تهویه مطبوع ساختمان دادگستری با کریر carrier

 به همراه نقشه اتوکد

در ۴ طبقه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند 1389ساعت 23:29  توسط پروژه دانشجویی  | 

پایان نامه آشنایی با کولر خورشیدی. محاسبه بار سرمایی کولر خورشیدی برای ساختمان 4 طبقه

پایان نامه:
آشنایی با کولر خورشیدی

و
محاسبه بار سرمایی کولر خورشیدی برای ساختمان 4 طبقه

به همراه نقشه ساختمان=================


70 صفحه
فایل ورد

===============
فهرست:

دیباچه:
مقدمه:
خورشيد بعنوان منبع انرژي و سرآغاز حيات و منشاء تمام انرژيهاي ديگر
شناخته شده است. طبق برآوردهاي علمي در حدوده ٦٠٠٠ ميليون سال از تولد
اين گوي آتشین مي گذرد و درهر ثانيه ٢ ميليون تن از جرم خورشيد به انرژي
تبديل مي شود بنابراين با توجه به وزن خورشيد آه حدود ٣٣٣ هزار برابر وزن
زمين است. اين آره نوراني را مي توان بعنوان منبع عظيم انرژي تا ٥
ميليارد سال آينده به حساب آورد.
تاريخچه:

شناخت انرژي خورشيدي و استفاده از آن براي منظورهاي مختلف به زمان ماقبل تاريخ باز
مي گردد . شايد به دوران سفالگري، در آن هنگام روحانيون معابد به آمك
جامهاي بزرگ طلايي سيقل داده شده و اشعه خورشيد آتشدانهاي محرابها را
روشن مي آردند
تهويه مطبوع (اهداف، مبناي مقايسه سيستم ها و عوامل موثر در انتخاب يك سيستم):
سرمايش ساختمان و تهويه مطبوع خورشيدي :
سیستم ها و کاربردها :

کاربردهای تهویه مطبوع
سیستم های مرکزی با جریان اجباری هوا : (centeral forced – airsystem )
اصول محاسبات بار سرمایشی کولر خورشیدی:
1)تعیین شرایط آب و هوایی، طرح خارج
2)تعیین شرایط طرح داخل طبق منحنی آسایش
3)جنس دیوارها و مقاومت حرارتی
4)جهت ساختمان در مقابل باد یا خورشید
5)موقعیت ساختمان نسبت به ساختمانهای اطراف
6) نحوه تابش آفتاب
7)مشخصات پنجره ها (ابعاد، قاب، مواد تشکیل دهنده، تعداد جدارشیشه ها )
8)تعداد افراد حاضر در ساعت طرح و نوع فعالیت و مدت زمان حضور
9)سیستم روشنایی
10)مشخصات وسائل برق و حرارتی
11)مشخص بودن بهره برداری از فضا
12)تعیین مسیر کانال کشی ها و جایگاه تجهیزات
13)بررسی نحوه نصب تجهیزات
14)تعیین مشخصات سیستم های برق و آب
15)سیستم فاضلاب
16)بررسی فنداسیون ها
17)بررسی کدهای بین المللی و محلی برای اجرای پروژهمحاسبه بار سرمایی کولر خورشیدی برای ساختمان 4 طبقه:
اجزاء بار برودتی:
الف)بارهای دریافتی از خارج ساختمان:
ب) بارهای تولید شده در داخل ساختمان:
مبناي مقايسة سيستم هاي تهويه مطبوع
حرارت خورشیدی :
عکس العمل شیشه ها :
شیشه های غیر معمولی و وسائل تولید سایه:
تبادل حرارتي بدن انسان با محيط و شرايط مطبوع
مقدار توليد و اتلاف حرارت از بدن معمولاً به فعاليت، سن، اندازه و جنسيت
شخص بستگي دارد.
تبادل حرارتي بدن انسان با محيط و شرايط مطبوع
انرژی خورشیدی چیست؟
آیا کولر خورشیدی در آب و هوای نامساعد کار می کند؟
زمانی که آفتاب وجود ندارد، صفحه خورشیدی هم انرژی نور و هم انرژی گرما
را جذب می نماید که
چگونه در مصرف برق صرفه جویی می شود؟
فن آوری جدید؟
بازدهی انرژی چه میزان است؟

تعیین بار سرمایشی سالیانه یک خانه :
روشهاي تبادل حرارتي بدن بامحيط اطراف
مباني محاسبات بارهاي ساختماني :
شرايط هواي خارج
شرايط طرح تابستاني
شرايط طرح زمستاني
- سرعت و جهت بادهاي غالب
بهینه سازی در تهویه مطبوع
پيشرفت هاي مربوط به سيستم هاي جذبي خورشيدي چند منظوره جهت تامين سرمايش
خانگي و گرمايش آب
========================
فايل پروژه :

کولر خورشیدی و محاسبات بار سرمایی برای ساختمان 4 طبقه.doc با حجم 7543 کيلوبايت


برچسب‌ها: پایان نامه آشنایی با کولر خورشیدی, محاسبه بار سرمایی کولر خورشیدی برای ساختمان 4 طبقه
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند 1389ساعت 18:1  توسط پروژه دانشجویی  | 

پروژه طراحی آسانسور پروژه درس طراحی اجزا

پروژه طراحی آسانسور

elevator Design

هدف ازانجام این پروژه طراحی آسانسوری برای حمل انسان دریک ساختمان مسکونی میباشد بطوریکه این آسانسوربتواند 8 نفررادر 10طبقه بتواندجابجا کند بطور

یکه فاصله بین طبقات 3.5 متر باشد.

۱۰۰ صفحه ورد
دراین پروژه مسائل زیرگرداوری شده است:


• معرفی آسانسوروانواع آن
• ارائه استانداردهای آسانسور
• طراحی وانتخاب سیم بگسل، قرقره هاوانتخاب آنها
• طراحی فنر
• انتخاب موتور
• طراحی کامل گیربکس (یاتاقان ها،شفت ها،...)
• طراحی ریل وترمز
• طراحی اتصالات

====================

قسمت اول

معرفی آسانسور


قسمت دوم

طراحی ابعاد واندازه ها


قسمت سوم
 سیستم تعلیق کابین ومکانیزم تعادل
 طراحی فنر بین کابل وکابین
 طراحی فنربین وزنه تعادل وکابل

قسمت چهارم
 انتخاب موتور
 طراحی حلزون وچرخ حلزون
 محاسبه ظرفیت حرارتی
 طراحی محورها
 طراحی یاتاقان ها


قسمت پنجم
 طراحی ترمز
 طراحی ریل راهنما
 ضربه گیرها

قسمت ششم
 طراحی اتصالات
دانلود خلاصه پروژه


برچسب‌ها: پروژه طراحی آسانسور پروژه درس طراحی اجزا
+ نوشته شده در  جمعه بیستم اسفند 1389ساعت 13:1  توسط پروژه دانشجویی  | 

پایان نامه تهویه مطبوع بیمارستان

پایان نامه:

تهویه مطبوع بیمارستان

شامل اتاقهاي عمل، ريکاوري ، سالن غذاخوري ، اتاقهاي بستري کلينيک ، آزمايشگاهها ، اتاق پزشکان ، پرستاران و اتاقهاي اداري


Hospital Air Conditioning
Including operating rooms, recovery room, dining hall, clinic, hospital rooms, laboratories, doctors' rooms, nurses and administrative rooms
۱۵۰ صفحه ورد
-=============

فهرست:
چکیده:
مقدمه:
تهويه مطبوع (اهداف، مبناي مقايسه سيستم ها و عوامل موثر در انتخاب يك سيستم):
سیستم ها و کاربردها :
کاربردهای تهویه مطبوع
سیستم های مرکزی با جریان اجباری هوا : (centeral forced – airsystem )
سيستم هاي تهويه مطبوع در بيمارستان ها بر اساس پارامترهاي زير طراحي مي گردند :
تهويه مطبوع در بیمارستان
1- تهويه مطبوع
1-1 شرايط طرح خارج
2-1 شرائط طرح داخل
طرح داخل از لحاظ دما و رطوبت
طرح داخل از لحاظ هواي تازه ، چرخش هوا و فشار نسبي هوا
الف- اتاق عمل
اتاق استراحت بعد از عمل
اتاق بستري
اهميت سيستم هاي تهويه هوا در بيمارستان و برخي از ضوابط طراحي
عوارض جانبی ناشی از ضعف کیفیت هوای داخل اتاق
تقسیم بندی هوای داخل ساختمان
عواملي که در تعيين يک سيستم بخصوصي مؤثرند عبارتند از :
دمای خشک ( Dry-bulb Temperature )
دمای هوای مرطوب ( Wet-bulb Temperature )
حالت اشباع (Saturation)
دمای نقطه شبنم ( Dew Point Temperature )
تبادل حرارتي بدن انسان با محيط و شرايط مطبوع
مقدار توليد و اتلاف حرارت از بدن معمولاً به فعاليت، سن، اندازه و جنسيت شخص بستگي دارد.
روشهاي تبادل حرارتي بدن بامحيط اطراف
دستگاه تصفيه و ضد عفونی هوامدل پرتابل Clean tower
مشخصات دستگاههای هوا مثبت
سيستمهاي پيشنهادي تهويه مطبوع در بيمارستان
سيستم اول
سيستم دوم
ميزان خطر گازهاي بيهوشي در اتاق عمل
دریچه های سقفی چهار گوش اتاق عمل
کاربری
بررسي خطرات كار در محيط اتاق عمل و طراحي يك سيستم تهويه مناسب
سيستم تهويه مطبوع (در اطاق عمل)
سيستم تهويه مطبوع (در بخش پرستاري)
هوا در داخل اطاق جابه جا شود ؟
تمام هوا مستقيماً به خارج منتقل شود ؟
مهمترين اصول تاسيسات مكانيكي در بيمارستان ها
تنظیم فشاربین فضاها
انواع سيستم هاي ايزوله
تاسيسات سيستم هاي گرمايشي (مركزي-توليد كننده)
موتورخانه مركزي
انواع بويلر
تاسيسات سيستم هاي سرمايشي (مركزي-توليد كننده)
انواع چيلر
تاسيسات سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي (مركزي-انتقال دهنده)
انواع پمپ
تاسيسات سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي (مركزي-مصرف كننده)
تاسيسات سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي (مركزي-مصرف كننده)
گازهاي طبي و ميزان استاندارد آن ها
معیارها و ضوابط طراحی سیستم تهویه آزمایشگاه بیمارستان
- تاسيسات آزمايشگاه:
محل آزمایشگاه:
پيرامون عملكرد برج خنك كننده باز در تهويه مطبوع بيمارستان
واحد فن كويل (fancoils)
اجزاي اصلي واحدهاي فن كويل عبارتند از:
يك فن كويل تشكيل شده از:
انتخاب دستگاه فن كوئل در تهويه مطبوع بيمارستان
سيم كشي فن كويل
مشخصات فنی فن کویل ها
بهینه سازی در تهویه مطبوع بیمارستان
سيستم ها و كاربرد ها :
فضاي مورد نياز جهت نصب تجهيزات سيستم تهويه مطبوع :
سيستم هاي تهيويه مطبوع اساساً‌ به اناع زير تقسيم مي شوند :
طرح و انتخاب وسايل واجزاء در تهويه مطبوع بيمارستان
برج هاي خنك كن
برج هاي با جريان هواي مكانيكي (mechanical draft towers ) :

==============چکیده:

اهميت و حساسيت بحث تهويه مطبوع در بيمارستان سبب شده است که طراحي تاسيسات مکانيکي آن را از پيچيدگي خاصي برخوردار باشد . در نتيجه دقت در محاسبات و رعايت اصول استانداردهاي بين المللي که در مورد بيمارستانها وضع شده است بايستي دقيقا مد نظر تاسيسات باشد، از طرفي بحث درمان بيمار در کنار ايجاد شرايط آسايش انسانها نيز از نکات اساسي تهويه مطبوع در بيمارستان است .

تمامي فضاهاي يک بيمارستان اعم از اتاقهاي عمل ، جراحي ، ريکاوري ، بخش هاي بستري ، آزمايشگاهها و ... نياز به گرمايش در زمستان و سرمايش در تابستان را دارند . دما و درصد رطوبت و نياز هواي تازه در بعضي از فضاها داراي اهميت زيادي است و در بعضي از فضاها داراي اهميت كمتري است .
تحقيقات پزشکي نشان داده شده است که کنترل دما و رطوبت و استفاده از تهويه مطبوع براي معالجه و درمان بيماران بسيار موثر و مفيد است .
تمامي موارد فوق بيانگر اين مطلب است که بحث تهويه مطبوع در بيمارستان علاوه بر ايجاد آسايش انسان هدف درمان را نيز دنبال مي کند .
همچنين فرق عمده سيستمهاي تهويه بقيه ساختمانها با بيمارستان اين است که شرايط طرح داخل بايستي شرائط تميز و عاري از عفونت و آلودگي باشد
براي رسيدن به اين هدف بايستي مسير حرکت هوا در تمامي فضاها تحت کنترل باشد .


دانلود خلاصه پروژه


برچسب‌ها: پایان نامه تهویه مطبوع بیمارستان
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389ساعت 23:26  توسط پروژه دانشجویی  | 

بررسی مبدل های حرارتی و کاربردهای آن در تبرید و تهویه

موضوع پایان نامه :

بررسی مبدل های حرارتی

آشنایی با انواع و اصول

و کاربردهای آن در تبرید و تهویه

==================================

146 صفحه

فایل ورد

========================

فهرست:

تقدیم به

تقدیر و تشکر

چکیده

مقدمه

تاریخچه

اصول طراحی مبدل های حرارتی

انواع مبدل های صفحه ای

خصوصیات مکانیکی صفحه ای واشردار

مجموعه صفحات و فریم اصلی

واشر بندی

انواع صفحات مبدل

مزایای مبدل های صفحه ای

مسیرها و چیدمان جریان

سطوح کاربرد و استفاده مبدل های حرارتی صفحه ای

محاسبات انتقال حرارت و افت فشار

اصول طراحي مبدل هاي حرارتي

خصيصه‌هاي اصلي و توسعه مبدلهاي حرارتي صفحه‌اي

ساخت و عمليات مبدل صفحه ای

ويژگي هندسي صفحات شورون

مبدل حرارتي صفحه‌اي نيم جوش

مبدل حرارتي صفحه‌اي جوش كامل

مبدل حرارتي صفحه‌اي فاصله دار (Wide-gap)

مبدلهاي حرارتي صفحه‌اي دو جداره

مبدل حرارتي صفحه‌اي گرافيت دايابون (Diabon)

مبدل حرارتي تحت مينكس (Minex)

كاربردهاي صنعتي

فرآوري غذايي

کاربرد مبدل های حرارتی در تهويه مطبوع و سيستم هاي تبريد

کاربرد مبدل های حرارتی در تبرید

اواپراتور و كندانسور نوع PHE

تونل هاي انجماد تكدانه سريع ( Individual Quick Freezer ) و يا IQF

تونل هاي انجماد IQF خطي

تونل هاي انجماد نوع مارپيچي ( اسپيرال)

خدمات گرمايشي و توليد نيروي برق

كاربردهاي دريايي نفت و گاز

فرآوري شيميايي

كاربردهاي صنعت خمير و كاغذسازي

كاربردهاي انرژي خورشيدي

مبدل های حرارتی صفحه ای

مزایای مبدل های صفحه ای:

اجزاء مختلف مبدل ها :

مقیسه با دیگر مبدلهای حرارتی و مختصری در مورد دیگر مبدلها

انواع مبدل های لوله و پوسته :

مبدل با لوله های U شکل (U – Tube Exchanger) :

تشخیص نوع و اندازه مبدل های پوسته و لوله :

کاربرد هر یک از مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی سرد کننده

مبدل های حرارتی گرم کننده

انواع مبدل های حرارتی بر اساس نوع ساختمان و نحوه عملکرد

تازه ها

افزایش راندمان مبدل های حرارتی از طریق نانو سیالات

نتیجه

منابع :

دانلود خلاصه پروژه


برچسب‌ها: بررسی مبدل های حرارتی و کاربردهای آن در تبرید و ته
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389ساعت 23:17  توسط پروژه دانشجویی  | 

طراحی جرثقيل سقفي پروژه درس طراحی اجزا

 

طراحی جرثقيل سقفي

پروژه درس طراحی اجزا

 

۹۵ صفحه

طرح مسئله:

طراحی يك جرثقيل سقفي به ظرفيت 5 تن براي يك سوله به دهانه 10 متر، طول 30 متر و ارتفاع 6 متر،  بطوريكه فاصله بين ستونهاي سوله كه در ضمن محل نصب تكيه گاه هاي تير و يا ريل طولي جرثقيل است برابر شش متر ميباشد. خواسته هاي اين پروژه عبارتست از:

1)  طراحي و يا انتخاب قطعات لازم شامل:
1-1 طراحي و انتخاب سيم بكسل لازم
2-1 طراحي و انتخاب موتور گيربكس لازم براي جرثقيل و وينچ
3-1 طراحي تكيه گاه متحرك تير عرضي بر روي تير طولي (ارابه)
4-1 طراحي و انتخاب موتور گيربكس لازم براي حركت تير عرضي بر روي تير طولي
5-1 طراحي غلتكها و محورهاي آنها كه براي جابجاي موتور روي تير عرضي و تكيه گاه متحرك تير عرضي بر روي تير طولي لازم است.
6-1 طراحي تير عرضي كه جرثقيل بر روي آن نصب ميگردد.
7-1طراحي تير طولي كه تير عرضي بر روي آن به حركت در مي آید.
8-1 طراحي اتصالات لازم شامل پيچها
9-1 طراحي و انتخاب بلبرينگهاي مورد نياز
2)  گزارش مستدل از محاسبات انجام شده و فرضيات به عمل آمده
3)  نقشه مهندسي قطعات طراحي شده فوق


+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389ساعت 16:23  توسط پروژه دانشجویی  | 

پایان نامه مدل سازی میکروتوربین در خارج از شرایط طراحی به کمک نرم افزار EES


پایان نامه


مدل سازی میکروتوربین در شرایط طراحی و خارج طرح به کمک نرم افزار EES

Design and Off-Design modeling of

MicroTurbine
using the
software package Engineering Equation Solver
(EES)

======================

مدل سازی توسط نرم افزار EES انجام گرفته است

به همراه فایل مدل EES

خلاصه را دانلود کنید...

۸۰ صفحه فایل ورد

======================


فهرست
2 Abstract
چکیده 3
مقدمه 4
بررسی مدل هاي ارائه شده 5
مدلسازي ترمودینامیکی سیکل میکروتوربین 6
شرح عملکرد کلی یک میکروتوربین 7
اجزاي میکروتوربین 9
کمپرسور هوا 10
رکوپراتور 12
محفظه احتراق 13
توربین 14
فرمول هاي مورد استفاده در مدلسازي کمپرسور هوا 16
فرمول هاي مورد استفاده در مدلسازي رکوپراتور 19
فرمول هاي مورد استفاده در مدلسازي محفظه احتراق 20
فرمول هاي مورد استفاده در مدلسازي توربین 21
چند مقایسه 22
برخی مشخصه هاي طراحی میکروتوربین ها 29
شرایط طراحی و خارج ار طرح 30
31 Design&OFF-Design modeling
32 compressor modeling
35 combustion chamber modeling
40 Turbin modeling:
43 Recuporator modeling
بازده مکانیکی شفت 46
ارزیابی صحت مدل 47
مقایسه داده هاي میکروتوربین 30 کیلو واتی 49
مقایسه داده هاي میکروتوربین 60 کیلو واتی 51
مقایسه داده هاي میکروتوربین 80 کیلو واتی 53
مقایسه داده هاي میکروتوربین 100 کیلو واتی 55
نتیجه گیري 57
58 Results:

نمونه هاي نمودارهاي حاصل از مدلسازي 60
مراجع۷۳


دانلود خلاصه پروژه


برچسب‌ها: پایان نامه مدل سازی میکروتوربین در خارج از شرایط ط
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389ساعت 10:1  توسط پروژه دانشجویی  | 

پایان نامه کاربرد تهويه مطبوع در صنایع

پایان نامه کاربرد تهويه مطبوع در صنایع
اتومبیل و مراکز حمل و نقل و نمایشگاه و سالن های مرتبط وصندلی های نوین و نقش آن ها در تهویه مطبوع کولرهای نسل آینده

200 صفحه
word-doc

تهويه مطبوع (اهداف، مبناي مقايسه سيستم ها و عوامل موثر در انتخاب يك سيستم):
عواملي که در تعيين يک سيستم بخصوصي مؤثرند عبارتند از :
سیستم ها و کاربردها :
کاربردهای تهویه مطبوع
سیستم های مرکزی با جریان اجباری هوا : (centeral forced – airsystem )
تجهيزات تهويه مطبوع

پيرامون عملكرد برج خنك كننده باز
مبناي مقايسة سيستم هاي تهويه مطبوع
عواملي که در تعيين يک سيستم بخصوصي مؤثرند عبارتند از :

دمای خشک ( Dry-bulb Temperature )
تبادل حرارتي بدن انسان با محيط و شرايط مطبوع
روشهاي تبادل حرارتي بدن بامحيط اطراف
انتخاب دستگاه فن كوئل
روشنايي مجزا است.
كنترل ظرفيت فنكويل
سيستم تهويه مطبوع فن كويل با هواي تازه مركزي يا هواي تازه مستقيم از خارج
2- فن كويل با هواي تازه مستقيم از خارج

معايب سيستم عبارت است از:

بهینه سازی در تهویه مطبوع
تثبیت محدوده آسایش حرارتی در ساختمان :
زمان مناسب نصب و بهره برداری از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه :
نقش درجه حرارت بحرانی بیرون در صرفه جویی انرژی
باید به کارکرد داکت ها اهمیت داد و به آنها رسید:
کاهش هزینه انرژی ساختمان در زمستان

سیستمهای تهویه مراکز حمل و نقل
مشخصات بار
فرودگاه ها
بنادر
ترمینال های اتوبوس
پارکینگ های بسته
انبارها
سیستمهای تهویه نمایشگاه و سالن های مرتبط
معیارهای کلی طراحی
وضعیت حضور افراد
تجهیزات تهویه مطبوع و نگهداری از آن ها
تالارهای و راهروهای اصلی

تهویه مطبوع کولر اتومبیل
مقدمه :
انسان از بدو پيدايش همواره در جست وجوي بهبود زندگي و رفاه و آسايش خود بوده و با گذشت زمان و كسب تجربيات پي در پي راه زندگي را همواركرده و تكامل داده است . انسان توسط قوه تفكركه خداوند درون وجود او نهاده در زمانهاي مختلف چه از دوراني كه در ميان غارها و جنگلها زندگي مي كرده و چه امروز كه در شهرهاي پيشرفته و صنعتي به زندگي خود ادامه می دهد با كسب تجربيات متعدد همواره در جهت تكامل حركت صعودي داشته است . امروزه مي بينيم كه شرايط زندگي و حتي سيستم فيزيكي و جسمي ما انسانها نیز با دوران قبل تفاوت چشمگیری پيدا كرده و اين امر به وضوح در زندگي ما قابل لمس است. به عنوان مثال داشتن يك وسيله خنك كننده مثل كولرهاي گازي در زندگي امروزی خانواده ها يك امر ضروري و غير قابل اجتناب است يعني اگر كمي دقت كنيم مي بينيم كه خوابيدن،استراحت كردن و حتي اقامت در يك محيط كه فاقد لوازم خنك كننده (مخصوصا در مناطق گرمسيري) باشد غير قابل تحمل و قبول است و با اين مقدمه در اين زمينه به موضوع داشتن يك فضاي خنك و مطبوع اتومبیل مي پردازيم.
تاريخچه اختراع كولرهاي ماشين:

سيستم تهويه مطبوع :

وظایف اصلی دستگاه تهویه مطبوع :
قانون سرمایش :
سيستم VENTELITION يا تهويه در اتومبيل به دو نوع انجام مي گيرد:

شرح عملکرد سیستم کولر
اجزای اصلی سیکل :
کمپرسور – کندانسور- شیر انبساط – رطوبت گیر – اواپراتور
این سیستم شامل قطعاتی به شرح زیر می باشدکه در تصویر هم نمای کلی سیستم به همراه شماره قطعات دیده می شود:

1- شیر انبساط
2- مخزن رطوبت گیر(خشک کن) به همراه پرسوستات یا کلیدسه کاره
3- کندانسور(مایع ساز)
4- کمپرسور
5- فن(پنکه)
6- اواپراتور
7- ترموستات الکترونیکی
8- جعبه مجرای هیتر بخاری
كمپرسور:
انواع کمپرسور :
1-کمپرسور حجم ثابت مدل رفت و برگشتی با خطی Piston Type
2-کمپرسور حجم ثابت مدل دورانی Vahe Type
3-کمپرسور حجم متغیر مدل خطی Piston Type
4-کمپرسور حجم متغیر مدل دورانی با کنترل بیرونی

اجزای کمپرسور :

رله کمپرسور

تسمه کمپرسور

کلاج کمپرسور

حلقه حرکت کمپرسور تهویه مطبوع

برش یک نوع کمپرسور :
تشريح عملكرد گاز در درون سيستم :

کندانسور:
اواپراتور يا سرد خانه
مخزن خشک کن:
اسپكشن والو چيست؟( شير انبساط)
اسپكشن والوها خود به چندين دسته تقسيم ميشوند:
بعبارتی تنظيم دما بوسيله ترموستات انجام مي گيرد .ترموستات ها در نوع ساخته شده
كار ترموستات چيست ؟
انواع لوله هاي ساكشن و كار آن :
قسمتهاي الكتريكي كولر عبارتند:
اجزای الکترونیکی:
سنسور اواپراتور – سوئیچ سه مرحله ای – سنسور دمای آب موتور
خطرات استفاده از کولر خودرو
نگهداری سیستم تهویه اتومبیل
نسل های جدید و آتی تهویه مطبوع اتومبیل ها:
ويژگي هاي نسل جديد
بهره گيري از تكنولوژي
مدل جديد كولر با استفاده از كمپرسور هاي فوق پيشرفته ، كامل منطبق و هماهنگ با وضعيت و شرايط موتور اتومبيل طراحي و توليد گرديده است. به نحوي كه كولر با استفاده از كمترين نيرو، بيشترين بازده را براي خنكي فضاي كابين فراهم آورده و به هيچ عنوان چه در حركت و چه در ترافيك باعث بالارفتن غير عادي دماي موتور، نگردد
كندانسور آلومينيومي
اواپراتور اختصاصي
بي ضرر براي لايه اوزون
صندلی های نوین و نقش آن ها در تهویه مطبوع کولرهای نسل آینده:

برچسب‌ها: پایان نامه کاربرد تهويه مطبوع در صنایع
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اسفند 1389ساعت 23:10  توسط پروژه دانشجویی  | 

پروژه طراحی تابلوی تبلیغاتی

 

پروژه طراحی تابلوی تبلیغاتی

شکل روبرو یک تابلوی تبلیغاتی را نشان میدهد که در کنار اتوبان نصب شده است و اطلاعات مربوط به رانندگی بر روی این تابلو نمایش داده می شود. با در نظر گرفتن ابعاد این تابلوی روان و نحوه نصب آن مطلوبست:

الف) مدلسازی نیروی باد بصورت یک نیروی نوسانی هارمونیک بر اساس استاندارد

ب ) تعیین ارتفاع تابلو بر اساس استاندارد 

 آلمانDINج ) طراحی لوله بین تابلو و زمین بر اساس استاندارد 

 د ) طراحی پیچ و جوش در اتصال لوله به زمین

ه ) انتخاب نحوه اتصال لوله به تابلو و طراحی آن

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اسفند 1389ساعت 20:55  توسط پروژه دانشجویی  | 

پروژه و پایان نامه: تبرید و محاسبات و طراحی سرد خانه

پروژه و پایان نامه:


 تبرید و محاسبات و طراحی سرد خانه


======

- در اين سردخانه گوشت گاو، گوسفند و مرغ از اول تيرماه تا آخر شهريورماه براي مصرف 2 روز اهالي، کشتار شده و وارد سردخانه مي شود و پس از 24 ساعت نگهداري در اتاق پیش سرد کن، مصرف روز بعد به بازار عرضه می¬گردد و بقیه گوشت¬ها به اتاق انجماد سریع روانه می¬شود. گوشت¬های منجمد شده  تا اول دي ماه نگهداري و از اول دي ماه تا آخر اسفند به ترتيب و بطور مساوي هر روز به بازار عرضه مي شود. (فرض بر آن است که در اين سه ماه کشتار وجود ندارد)
- سيب و هلو براي مصرف يک ماه جمعيت در اواخر مرداد وارد سردخانه شده و تا اوايل مهرماه نگهداري مي‌شود و از اول مهرماه تا آخر همان ماه بطور مساوي و روزانه به بازار فرستاده مي‌شود.
- پرتقال در زمستان برای مصرف یک ماه جمعیت، وارد سرد خانه شده و تا آخر مرداد نگهداری می شود.
- سيب در آخر آذر ماه براي مصرف يک ماه اهالي وارد سردخانه شده و تا اول فروردين نگهداري و از اول فروردين تا آخر همان ماه بطور مساوي به بازار فرستاده مي‌شود.
- خيار و سبزيجات براي مصرف 15 روز نگهداري و هنگام لزوم به بازار عرضه مي‌شود.(هميشه)
----------

56 safhe

word

فهرست

طراحی  سردخانه ای بامشخصات      3

فرضيات و نكات مهم در انجام پروژه 3

محاسبه مقدار محصول وارد شده به سردخانه    6

مصرف سرانه انواع محصولات....6

طراحی سرد خانه انواع گوشت.6

طراحی سرد خانه انواع میوه7

تعداد پالت‌ها و جعبه های موجود در هر اتاق8

جدول میوه وسبزیجات...9

ضخامت عايق  و ضریب انتقال حرارت اتاقها...10

ضخامت دیوار اتاق ها.11

اتاق ها و ابعاد آنها.12

نمای کلی سردخانه.12

طراحی سرد خانه اتاق نگهداری پرتقال....14

طراحی سرد خانه اتاق نگهداری سیب.15

اتاق نگهداری هلو...16

اتاق نگهداری سبزیجات17

اتاق نگهداری خیار..18

طراحی سرد خانه اتاق نگهداری گوشت گاو ..19

اتاق نگهداری گوشت مرغ..20

طراحی سرد خانه اتاق نگهداری گوشت گوسفند..21

اتاق های انجماد سریع..22

اتاق پیش سرد کن..23

محاسبه بارهاي حرارتي      24

محاسبه بار حرارتي نفوذ براي چند نمونه از اتاق‌ها..25

بارتنفسي محصولات.26

جداول بار حرارتی            ..27

انتخاب اواپراتور براي اتاق‌ها           40

محاسبات سيکل    46

فلو دیاگرام سردخانه.....46

نمودار  p-h سردخانه....47

آنتالپی...49

محاسبه دبی ها...53

انتخاب كندانسور   55

لوله كشي           


 دانلود خلاصه پروژه


برچسب‌ها: پروژه و پایان نامه, تبرید و محاسبات و طراحی سرد خانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اسفند 1389ساعت 20:36  توسط پروژه دانشجویی  | 

پایان نامه حرارت مرکزی و گرمایش از کف

پایان نامه:

حرارت مرکزی و گرمایش از کف

100 safhe

file:word

فهرست

آشنایی با سیستمهای گرمایش از كف
فواید استفاده از سیستم گرمایش از كف

2- ثابت بودن حرارت :

3- سبكی وزن ساختمان ، افزایش ارتفاع اتاقها :

1-آسایش و آرامش در بالاترین حد ممكن :

4- صرفه جویی در مصرف سوخت :

5- آزادی عمل در دكوراسیون داخل منزل :

6- هوای پاكیزه تر و خشك نشدن هوا :

7-تمیزی دیوارها و اثاثیه منزل :

8- افزایش ارزش منزل :

9- استفاده از منابع حرارتی مختلف :

10-خشك تر باقی ماندن زمینهای مرطوب و یاخیس :

سيستم حرارت مركزي(انواع، اجزاء توليد و تبادل و توزيع گرما)
سيستم حرارت مركزي
الف) سيستم هاي حرارت مركزي بدون كانال
ب) سيستم حرارتي مركزي با كانال
اجزاء سيستم حرارت مركزي
ونتيلاتور ( هوارسان ) :
صافيها ( فيلتر ) :
طرح مبدل هاي حرارتي ( گازي ) :
طرح مشعلها ( گازي ) :
الف) مشعل گازي آتمسفريك :
ب ) مشعل گازي فشاري :
شرح وسايل توليد و تبادل و توزيع گرما
ديگ :
ديگهاي آب گرم :
ديگهاي بخار :
سوخت پاش :
سوخت پاش ها به سه نوع تقسيم مي شوند :

1- فشاري
2- با فشار بخار يا هوا
3- با فشار ضعيف هوا
مشعل گازي :
رادياتور :
واحدهاي گرم كننده :
سوخت ها :
تاسيسات حرارت مركزي
احتراق، سوخت و سوخت رساني:

ارزش حرارتي برخي سوخت ها
سطح مقطع دودکش:

رقیق سازی دود:

هوای احتراق:

دمای دود و هوای تخلیه تجهیزات با سوخت فسیلی:
ضخامت ورق فولادی دودکش قائم فلزی یک جداره با دمای پایین:
سطح مقطع دودکش بر اساس ظرفیت دیگ و ارتفاع دودکش:
تعیین ظرفیت حرارتی گرمکن سوخت:

بازده احتراق در برخی تجهیزات:
مقدار ترکیب هوا با سوخت:
دمای احتراق:
هوای اضافی برای احتراق خوب:
GPH = دبی پمپ سوخت بر حسب گالن در ساعت .

وسائل تولید حرارت – دیگ (Boiler)

ضریب انتقال حرارت کویل های گرمکن:

11.3 W/M(M2 C) 20BTU/(FT2 HR F)
5.7 W/M(M2 C) 10BTU/(FT2 HR F)
از آب داغ به سوخت نفتی:
از بخار به سوخت نفتی:
استفاده از سختي گير
استفاده از مشعل هاي استاندارد
• نصب رادياتور و فن كويل استاندارد با راندمان بالا
• نصب رادياتور و فن كويل در زير پنجره ها
• نصب ترموستات بر روي ديگ
• استفاده از ترموستات در دو حالت سرمايش و گرمايش در ساختمان
• .عايق بندي حرارتي ديگها بايد با حداقل ضخامت 3 سانتيمتر ، عايق بندي شوند
• تجهيز سيستم لوله كشي آب گرم معدني به لوله برگشت آب گرم با عايق بندي مناسب
• استفاده از الكتروپمپ هاي مناسب از نظر ظرفيت و راندمان براي گردش آب
• آب بندي شيرهاي آب
• تعبيه شيرفلكه مجزا براي هر واحد ساختماني آب گرم و آب سرد
به طور کلی سه نوع روش گرمایش از کف موجود است:
● فواید استفاده از سیستم گرمایش کفی

۵) آزادی عمل در دکوراسیون داخل منزل
۶) هوای پاکیزه تر و خشک نشدن هوا :
۱) اسایش و آرامش در بالاترین حد ممکن
۲) ثابت بودن حرارت :
۳) سبکی وزن ساختمان ، افزایش ارتفاع اتاقها
۴) صرفه جویی در مصرف سوخت
۷) تمیزی دیوارها و اثاثیه منزل
۸) افزایش ارزش منزل
۹) استفاده از منابع حرارتی مختلف :
۱۰) خشک تر باقی ماندن زمینهای مرطوب و یا خیس :
۶) هوای پاکیزه تر و خشک نشدن هوا
۷) تمیزی دیوارها و اثاثیه منزل
۸) افزایش ارزش منزل
۹) استفاده از منابع حرارتی مختلف
۱۰) خشک تر باقی ماندن زمینهای مرطوب و یا خیس :
● روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش کفی:
ـ سیستم کنترل دمای بصورت دست
ـ سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک
ـ سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی
▪ سیستم کنترل دمای بصورت دست

● انواع منبع تامین کننده حرارتی ممکن جهت سیستم گرمایشی از کف:

▪ سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک▪ سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی

گرمایش از کف:
مزایا در یک نگاه:

• گرمای مطبوع و یکنواخت

• عدم وجود رادیاتور، بنابراین:

• معماری راحت‌تر:
• دیوارهای تمیز:
• فضای مفید بیشتر:

• ایمنی و بهداشت:
• صرفه‌جویی در مصرف انرژی:
• ارزش افزوده برای ساختمان:
سیستم گرمایش کفی آسایش در یک خانه مدرن
مدل شبیه سازی انرژی ساختمان
سیستم گرمایش کفی چه مزیت‎هایی دارد؟
آیا سیستم گرمایش کفی به راحتی قابل اجرا است؟
گرمایش کفی در بناهای تاریخی
گرمایش کفی برای محوطه دور استخر
گرمایش کفی برای محیط‎های صنعتی
سایر کاربردهای گرمایش کفی
گرمایش کفی با استفاده از انرژی‎های نو
سیستم گرمایش‎کفی برای بهینه‎سازی مصرف انرژی
بازار جهانی سیستم گرمایش کفی
مقایسه قیمت اجرای سیستم گرمایش کفی با روش قدیمی شوفاژ برای یک واحد 100 تا 110 متری
ـقـایـسـه قـیـمـت

معایب سیستم شوفاژ :

انواع منبع تامين کننده حرارتي ممکن
استفاده از موتورخانه با 2 ديگ کوچک

زمان و مراحل اجرایی سیستم گرمایش از کف
و اما مراحل انجام سیستم گرمایش از کف
نکاتی در مورد بتن ریزی گرمایش از کف
ارتفاع بتن

منابع:


دانلود خلاصه پروژه

برچسب‌ها: پایان نامه حرارت مرکزی و گرمایش از کف
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اسفند 1389ساعت 18:27  توسط پروژه دانشجویی  | 

پروژه و پايان نامه طراحي جرثقيل ستوني مكانيك


شرح پروژه :
پروژه و پايان نامه طراحي جرثقيل ستوني

طراحي و انتخاب قطعات

طراحي و انتخاب سيم بكسل

طراحي و انتخاب موتور گيربكس

طراحي و انتخاب غلتك ها

طراحي و انتخاب محورها

طراحي و انتخاب تيرها

طراحي و انتخاب ستون

طراحي و انتخاب اتصالات تير و..

طراحي و انتخاب تكيه گاه گردان

طراحي و انتخاب پيچها

طراحي و انتخاب بلبرينگ ها

طراحي و انتخاب و کلیه محاسبات
نقشه هاي مهندسي و...

80 safhe

pdf
کلمات کليدي :
پروژه- و پايان نامه -طراحي -جرثقيل ستوني-
نکات لازم به ذکر براي مدير سايت :

نکات لازم به ذکر براي کاربران سايت :

دسته بندي موضوعي :
مهندسی مکانیک
سطح علمي پروژه :
کاملا حرفه اي
نوع پروژه :
پايان نامه
مقطع تحصيلي :
کارشناسي
رشته ي تحصيلي :
مهندسي‌ مكانيك‌
تاريخ انتشار :
22/05/1389فايل پروژه :
PDF با حجم 1125 کيلوبايت

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اسفند 1389ساعت 16:39  توسط پروژه دانشجویی  | 

گزارش کارآموزی کارخانه سوسیس کالباس

گزارش کارآموزی کارخانه سوسیس کالباس

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش کارآموزی کارخانه سوسیس کالباس


 

فهرست مطالب

  
 
بخش اول : کلیات و شناخت طرح
 
 
تاریخچه
 9
 
ارزش غذایی محصولات
 10
 
تعاریف و مشخصات فنی سوسیس و کالباس
 11
 
طبقه بندی انواع مختلف سوسیس و کالباس
 12
 
فرمولاسیون سوسیس و کالباس
 14
 
استانداردهای میکروبیولوژیکی کالباس و سوسیس
 15
 
 
 
 
بخش دوم : مطالعه بازار و بازاریابی
 
 
مطالعه بازار
 17
 
میزان مصرف گذشته کالا و همچنین صادرات و واردات
 18
 
مقادیر صادرات طی چند سال اخیر به کشورهای صادر شده
 20
 
تحلیل مصرف گذشته و پیش بینی تقاضا
 21
 
بازاریابی
 26
 
تحلیل مصرف کنندگان و سیاست های حاکم بر بازار
 27
 
فروشندگان فرآورده های گوشتی
 28
 
طرح محصول
 30
 
بسته بندی
 31
 
قیمت گذاری
 32
 
توزیع ،  تبلیغ و پیشبرد فروش 
 33
 
یافتن محل مناسب جهت اجرای طرح
 34
 
 
 
 
بخش سوم : مطالعات فنی و مهندسی
 
 
ظرفیت و برنامه تولیدی
 37
 
جایگاه صنعت سوسیس و کالباس در صنعت کشور
 38
 
تعیین محدوده ظرفیت اقتصادی
 40
 
مشخصه عملکرد واحد
 41
 
تعیین ظرفیت و برنامه تولید
 42
 
مواد اولیه و افزودنی
 43
 
مواد اولیه بسته بندی
 45
 
روشهای مختلف تولیدی و انتخاب بهترین روش
 45
 
  


 

فهرست مطالب

 

بخش سوم : مطالعات فنی و مهندسی
 
 
تشریح فرآیند منتخب
 47
 
فرمولاسیون
 49
 
کاتریزاسیون (اختلاط مواد اولیه )
 49
 
پر کردن
 50
 
دود دادن
 51
 
پختن
 52
 
لیست ماشین آلات فرآیند منتخب
 53
 
کنترل کیفیت فرآیند منتخب
 55
 
تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه کنترل کیفیت
 58
 
تاسیسات عمومی مورد نیاز
 60
 
آزمایشگاه و تعمیرگاه
 60
 
وسائل نقلیه مورد نیاز
 60
 
تاسیسات برق
 61
 
مصرف برق تاسیسات
 62
 
برق مورد نیاز کل واحد
 63
 
تاسیسات آب
 64
 
برآورد آب روزانه واحد
 65
 
تاسیسات سوخت رسانی
 65
 
تاسیسات بخار
 66
 
تاسیسات هوای فشرده
 66
 
تجهیزات رفع آلودگی
 66
 
سایر تاسیسات عمومی
 66
 
تاسیسات سردخانه 
 67
 
تجهیزات سرمایش و گرمایش سالنها
 68
 
تجهیزات اطفاء حریق
 68
 
باسکول
 68
 
جمع بندی تجهیزات و تاسیسات جانبی
 69
 
محاسبه میزان مواد اولیه
 70
 
میزان مواد اولیه سوسیس آلمانی
 70
 
میزان مواد اولیه کالباس لیونر 
 71
 
میزان مواد اولیه کالباس مارتادلا
 72
 
میزان مواد اولیه ژامبون گوشت
 73
 

 


 

فهرست مطالب

 

بخش سوم : مطالعات فنی و مهندسی
 
 
میزان مواد اولیه سوسیس بلغاری وکالباس خشک
 74
 
نیروی انسانی مورد نیاز
 75
 
مدیریت
 75
 
تعداد کارگران خط تولید
 76
 
کارکنان تعمیر گاه و تاسیسات
 76
 
کارکنان اداری و خدمات
 77
 
محاسبه سطح زیر بنای ساختمانها و سطح زمین
 78
 
مساحت سالن تولید
 78
 
مساحت مورد نیاز انبار و سرد خانه
 80
 
مساحت تاسیسات جانبی
 81
 
مساحت ساختمان اداری رفاهی و خدماتی
 82
 
مساحت زمین و محوطه سازی
 82
 
اثرهای طرح بر محیط زیست
 83
 
 
 
 
 
 
 
بخش چهارم :مطالعات مالی و اقتصادی طرح
 
 
 
 
 
برنامه تولید 5 سال آینده
 84
 
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح
 85
 
سرمایه گذاری ثابت طرح
 85
 
مشخصات زمین
 85
 
ساختمان سازی
 86
 
ماشین آلات مورد نیاز طرح
 87
 
تاسیسات آب مورد نیاز
 88
 
تاسیسات برق مورد نیاز
 89
 
تاسیسات سرد خانه
 89
 
آزمایشگاه و تعمیرگاه
 90
 
تاسیسات سرمایش و گرمایش
 90
 
سایر تجهیزات
 91
 
وسائل نقلیه مورد نیاز
 91
 
وسائل اداری
 92
 
هزینه های قبل از بهره برداری
 93
 

 


 

فهرست مطالب

 

بخش چهارم :مطالعات مالی و اقتصادی طرح
 
 
جمع بندی میزان سرمایه گذاری ثابت طرح
 94
 
سرمایه در گردش مورد نیاز
 95
 
هزینه های تولیدی
 95
 
هزینه های مواد اولیه
 96
 
حقوق و دستمزد
 97
 
میزان انرژی مصرفی سالیانه
 98
 
هزینه استهلاک
 99
 
هزینه تعمیرات و نگهداری
 100
 
هزینه های عملیاتی
 101
 
هزينه‌هاي ثابت
 102
 
هزینه های متغیر
 103
 
قیمت تمام شده محصولات و محاسبه سود سالیانه
 104
 
قیمت تمام شده سوسیس آلمانی
 104
 
کل هزینه سوسیس آلمانی
 106
 
قیمت تمام شده کالباس لیونر
 107
 
کل هزینه کالباس لیونر
 109
 
قیمت تمام شده کالباس مارتادلا
 110
 
هزینه متغییر کالباس مارتادلا
 111
 
کل کالباس مارتادلا
 112
 
قیمت تمام شده ژامبون گوشت
 113
 
هزینه کل ژامبون گوشت
 115
 
قیمت تمام شده کالباس خشک
 116
 
هزینه کل کالباس خشک
 118
 
قیمت تمام شده سوسیس بلغاری
 119
 
هزینه کل سوسیس بلغاری
 121
 
سود سالانه
 122
 
محاسبه ارزش افزوده
 123
 
محاسبه شاخص های اقتصادی
 124
 
محاسبات نقطه سربه سر
 125
 
عکس های مرتبط با کارخانه سوسیس و کالباس و دستگاه های مخصوص آن
 126
 
نقشه و پلان کارخانه
 132
 
منابع
 133


برچسب‌ها: گزارش کارآموزی کارخانه سوسیس کالباس, گزارش کارآموزی کارخانه, سوسیس, کالباس, گزارش کارآموزی کارخانه سوسیس
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اسفند 1389ساعت 22:12  توسط پروژه دانشجویی  | 

پروژه طراحی جعبه دنده 2 مرحله ای درس طراحی اجزا gearbox design project
عنوان :
پروژه طراحی جعبه دنده 2 مرحله ای درس طراحی اجزا gearbox design project

شرح پروژه :
پروژه طراحی جعبه دنده 2 مرحله ای درس طراحی اجزا gearbox design project
که دور را کاهش می دهد

و برای قدرت معینی تعریف شده

در این پروژه جعبه دنده ای دو مرحله ای شامل چرخدنده های مارپیچ و مخروطی و کلیه محاسبات لازم چرخ دنده ها و یاتاقان ها به همراه فرمولها و ....است

تنش و کرنش و ممانها محاسبه و به صورت نمودار هم رسم شده اند

پروژه نهایی با کتیا شبیه سازی شده

نقشه طرح با اتوکد ترسیم شده

محاسبات محورها و شافتها کاملا انجام شده

پروژه کامل و حرفه ای
قابل استفاده برای پروژه تخصصی - پایان نامه - پروژه درسی طراحی اجزا و...
کلمات کليدي :
پروژه -طراحی جعبه -دنده 2- مرحله ای- درس- طراحی اجزا -gearbox design project
نکات لازم به ذکر براي مدير سايت :

نکات لازم به ذکر براي کاربران سايت :
پروژه -طراحی جعبه -دنده 2- مرحله ای- درس- طراحی اجزا -gearbox design project
دسته بندي موضوعي :

سطح علمي پروژه :
کاملا حرفه اي
نوع پروژه :
پروژه های تخصصي
مقطع تحصيلي :
کارشناسي
رشته ي تحصيلي :
مهندسي‌ مكانيك‌
تاريخ انتشار :
27/05/1389فايل پروژه :
طراحي جعبه دهنده 2 مرحله اي درس طراحي اجزا gearbox-project.pdf با حجم 2273 کيلوبايت


برچسب‌ها: پروژه طراحی جعبه دنده 2 مرحله ای درس طراحی اجزا ge
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389ساعت 1:12  توسط پروژه دانشجویی  | 

هوشمندسازی ساختمان و مديريت و کنترل هوشمند ساختمان و تاسیسات bms

عنوان :
هوشمندسازی ساختمان و مديريت و کنترل هوشمند ساختمان و تاسیسات
شرح پروژه :
هوشمندسازی ساختمان
 
معماری هوشمند ساختمان

موتورخانه هوشمند

تهویه مطبوع هوشمند

تاسیسات هوشمند

سیستم مدیریت هوشمند سازی ساختمان

تاملي بر صنعتي سازي ساختمان
تعریف ساختمان هوشمند:
صفحه کنترل مرکزی
کنترل با استفاده از امواج راديويی
کنترل از راه دور
اجزاء سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
برخی از اهداف سیستم مدیریت و کنترل هوشمند ساختمان
وظایف سیستم مدیریت و کنترل هوشمند ساختمان
یک ساختمان هوشمند چگونه مقرون به صرفه عمل می کند:
مزایای یک ساختمان هوشمند
جایگاه حال وآینده ساختمانهاى هوشمند:
برخی سيستمها و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي كنترل شونده
انواع سيستمهاي سيستم مديريت ساختمان
مشخصات عمومي سيستم اتوماسيون ساختمان
عملکرد ساختمان هوشمند:
مفاهيم اوليه كنترل كننده ها:
سيستم کنترل حلقه باز (Open Loop)سيستم کنترل حلقه بسته (Closed Loop)
تقسيم بندي کنترل کننده ها براساس جايگاه درسيستم
منطق كنترل
چه وسايل و تجهيزاتی قابل کنترل هستند؟
كنترل تاسيسات استخر، سونا و جكوزی
اجزاء کنترل :
اتوماسیون صنعتی :
سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه
معرفی پروتکل باز در هوشمند سازی بنا
مزایای استفاده از BMSبرای مالکان ساختمان:
مدیریت ساختمان هنگام بروز حوادث
سيستمهای گرمايشی سرمايشی و تهويه مطبوع
کلمات کليدي :
هوشمندسازی - ساختمان - معماری هوشمند ساختمان - تاسیسات هوشمند -موتورخانه هوشمند
نکات لازم به ذکر براي مدير سايت :

نکات لازم به ذکر براي کاربران سايت :

دسته بندي موضوعي :
فني و مهندسي > مهندسي مكانيك
سطح علمي پروژه :
پيشرفته
نوع پروژه :
پروژه های تخصصي
مقطع تحصيلي :
کارشناسي
رشته ي تحصيلي :
مهندسي‌ مكانيك‌
تاريخ انتشار :
10/05/1389

  180 صفحه
فایل ورد

===============================

مقدمه
تاملي بر صنعتي سازي ساختمان
مفاهیم اولیه:
تعریف ساختمان هوشمند:
کنترل با استفاده از امواج راديويی
صفحه کنترل مرکزی
سناريو
اتوماسيون
اجزاء سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
کنترلر ها (Controllers)

عملگرها (Actuators)

وظایف سیستم مدیریت و کنترل هوشمند ساختمان

یک ساختمان هوشمند چگونه مقرون به صرفه عمل می کند:
مزایای یک ساختمان هوشمند
از جمله دیگر  مزایای سیستم هوشمند:
چگونه مالکین و استفاده کنندگان از ساختمان در هزینه ها صرفه جویى مى کنند؟
جایگاه حال وآینده ساختمانهاى هوشمند:
برخی سيستمها و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي كنترل شونده
انواع سيستمهاي سيستم مديريت ساختمان

سيستمهاي متمركز بر روي رايانه ها
- سيستمهاي داراي كنترل گسترده
مشخصات عمومي سيستم اتوماسيون ساختمان
كنترل مركزي
كنترل محلي

كنترل ايستگاهي

- سيستم تهويه ايستگاهها و تونلها

- سيستم تهويه در پستهاي تراكشن

- سيستم تهويه در اتاق تجهيزات و مديريت

- پله برقي ها

- سيستم زهكشي و فاضلاب

- سيستم آبرساني

- سيستم كنترل محلي

- FES و FAS

- سيستم كنترل ايستگاه

- سيستم كنترل مركزي
 عملکرد ساختمان هوشمند:
Lighting : کنترل روشنایی بر اساس نیاز و برنامه زمان بندی شده
Irrigation : سیستم کنترل اتوماتیک آبیاری
Security : کنترل هوشمند امنیتی
Trend Temprature : نمایشگرهای دما و رطوبت هوای بیرون و داخل ساختمان
Multi Room Audio : سیستمهای صوتی هوشمند
Heating & Cooling : سیستم کنترل هوشمند سرمایش و گرمایش
Telephone & Internet : سیستم تلفن سانترال و شبکه داخلی
مفاهيم اوليه كنترل كننده ها:

سيستم کنترل حلقه باز (Open Loop)
سيستم کنترل حلقه بسته (Closed Loop)
نقطه تنظيم (Set Point):


تقسيم بندي کنترل کننده ها براساس جايگاه درسيستم
كنترلهاي تحريك كننده: اين كنترل كننده ها فرمان روشن يا خاموش شدن و يا تنظيم دستگاه را ميدهند. مانند ترموستات

كنترلهاي اوليه واصلي: اين كنترل كننده ها بوسيلهء دست يا فرمان كنترلهاي تحريك كننده وارد مدار شده و دستگاه را روشن وخاموش مي كنند مانند كنتاكتور

انواع كنترل كننده ها
منطق كنترل
چه وسايل و تجهيزاتی قابل کنترل هستند؟
روشنايی
سيستم ايمنی
در، پنجره، پرده، كركره و سايه بان
سيستمهای گرمايشی سرمايشی و تهويه مطبوع
سیستم صوتی ، تصویری
آيفون تصويری
سيستم آبياری خودكار
كنترل تاسيسات استخر، سونا و جكوزی
وسايل الكتريكی ساختمان
   1 . متغییر کنترل شونده :
    2.  سنسور :
   3. کنترلر :
  5. عامل کنترل شونده :
اتوماسیون صنعتی :
سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه
1-2- مستقل بودن عملکرد سیستم از مساحت زیربنای ساختمان:
2-2- پیک زدایی مصرف سوخت در اوج سرما :
3-2-کنترل مستقیم و از مبداء تجهیزات حرارتی ساختمان :
ب- امکان خاموشی و یا آماده باش موتورخانه در دمایی ثابت و پائین پس از ساعت کاری در ساختمانهای غیرمسکونی

4-2- بهینه سازی مضاعف مصرف سوخت در ساعتهای تعطیلی ساختمانهای غیرمسکونی :
الف- کنترل مصارف گرمایشی در زمان کارکرد و بهره برداری از موتورخانه
5-2- صرفه جويي هوشمنـد در پیش راه انـدازی و تسـریع در خـاموشی (یا دمـای آماده باش) موتورخانه ساختمانهای غیرمسکونی:
7-2-زمان مناسب نصب و بهره برداری از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه :
8-2-تثبیت محدوده آسایش حرارتی در ساختمان :
معرفی پروتکل باز در هوشمند سازی بنا
مزایای کلی استفاده از BMS
حذف مصارف ناخواسته:
کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری:
حذف خطاهای اپراتوری:
مدیریت ساختمان هنگام بروز حوادث
مزایای استفاده از BMSبرای مالکان ساختمان:
مزایای استفاده از BMS برای مدیران تاسیسات:
مزایای استفاده از BMS برای ساکنان:
BMS در ایران
معماری هوشمند ساختمان
3. ورودیها (inputs )
3ـ1 حسگرها

3ـ1ـ1 حسگرهای امنیتی و مراقبتی که در خدمت محیط درون و برون ساختمان هستند.

الف. حسگرهای آتش و دود

ب. دوربین‌های مدار بسته

ج. حسگرهایی ورود و خروج

د. حسگرهای لرزش و شتاب

هـ ـ حسگرهای حرکت

3ـ1ـ2 حسگرهای تشخیص کیفیت هوا

الف. حسگرهای دما

3ـ2 بایگانی اطلاعات و رجوع مجدد

معماری هوشمند

5 ـ 2 معماری حرکتی

5 ـ 2ـ1 مکانیزم کنترلی در معماری حرکتی

1ـ کنترل مستقیم

2ـ کنترل ورودی3ـ کنترل توسط ورودیهای متعدد

5 ـ2ـ 2 حسگرها در معماری حرکتی

5 ـ کنترل هوشمند با ورودیهای متعدد

4ـ کنترل توسط حسگرهای متعدد که همه جا را پوشش می‌دهند.

6 ـ ملاحظات زمانی
8 ـ نمونه‌هایی از معماری حرکتی
8 ـ1 ساختمان دوار

آیا حسگرهایی نیز در این بنا وجود دارند؟

7 ـ ویژگی تجربه آموزی یا توانایی یادگیری
تامين ايمني ساختمان
BMS-2
مزايا ي اين كنترل در نيل به اهداف زير خلاصه مي شود:
حذف مصارف ناخواسته:
اعلام وضعیت اجزاء جهت جلوگیری از خرابی و وقفه در کار اجزاء ساختمان:
حذف خطاهای اپراتوری:
کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری:
کلیه اجزاء مهم ساختمان از قبیل مجموعه های سرمایش و گرمایش و تهویه وآبرسانی
پایش دائمی کلیه اجزاء ساختمان:
مدیریت ساختمان در هنگام بروز حوادث:
ثبت دقیق میزان بهره برداری از قسمتهای مختلف ساختمان:
گزارش گیری آماری دقیق از عملکرد اجزاء مختلف ساختمان:
تعریف سطوح مختلف دسترسی برای اپراتورها:
اولویت بندی هوشمندانه مصارف در هنگام اضطرار:
اعلام آلارم های هشداردهنده برای بازبینی های دوره ای تجهیزات:
پایش کیفیت هوا وتنظیم پارامترهای مهم از قبیل میزان منواکسیدکربن ،گازهای قابل اشتعال ودود:
اجزای اصلی یک سیستم BMS

1- سیستم امنیتی و حفاظتی
1- 1- سیستم حفاظت خارجی
• فنس الکترونیک

• دوربین های نظارتی محوطه خارجی

1- 2- سیستم حفاظت داخلی

• مراکز تلفن محلی ساختمان ها

3- سیستم کنترل HVAC

• سیستم نظارت و کنترل بر تاسیسات ساختمان ها

• کنترلرهای هوشمند دما و تهویه مطبوع در داخل ساختمان
4- سیستم آتش نشانی
• سیستم اعلام حریق
سنسورهای مختلف تشخیص دود، حرارت و آتش در داخل ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد که اطلاعات آنها نیز به صورت لحظه به لحظه در داخل سیستم ثبت می گردد.
• سیستم اطفای حریق

5- مدیریت سیستم انرژی الکتریکی
• مدیریت تابلو برق ها و ترانس ها

کنترل  گرمايش ساختمان

• سیستم اعلام نشت گازهای خطرناک

گرمايش موضعي - بخاري ها    

 نكات كاربردي در مصرف آب گرم:
کنترل تردد در جهت صرفه جویی انرژی
2.       مزایای بهره گیری از BMS
-         کنترل مستقیم دیجیتالی (Direct Digital Controls) یا DDC که
-         کنترل Stand-alone: که در آن هر سیستم به طور مجزا و بدون اتصال به
5.      استراتژی های مناسب سیستم BMS در کاهش مصرف انرژی:
7.      استانداردها و پروتکلهای ارتباطی:
8.      واسط کاربر وب (WEB Interface Browser):
4.      وظایف BMS در ساختمان
سیستم EIB برکر
KNX/EIB چیست؟
جایگاه حال و آینده ساختمانهای هوشمند
یکپارچه سازی کنترل مجموعه:
 تهویه مطبوع
مزایای سیستم مرکزی
کنترل در سیستم¬های تهویه مطبوع
الف- ساده¬ترین شکل کنترل
    کنترل مرکزی
ب- BMS یا کنترل هوشمند ساختمان
نقاط کنترلی یک هواساز عبارتند از:
   کنترل اتاقی
سیستم روشنایی و کنترل هوشمند آن
مزایای کنترل سیستم روشنایی: سیستم روشنایی در حدود 45%-30% انرژی
1-      تخمین هزینه ساعتی برای کاربری محل
2-      محاسبه هزینه قابل صرفه¬جوئی سالانه
پروتکل X10
پروتکل EIB
Building Automation
امکانات ویژه حفاظتی:
*تشخیص گرفتگی فیلتر و خرابی موتور فن بصورت هوشمند
ROOM AUTOMATION

SMART HOME
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی 1389ساعت 18:13  توسط پروژه دانشجویی  | 

محاسبات سیستم تعلیق - پروژه طراحی اجزا

عنوان :
محاسبات سیستم تعلیق - پروژه طراحی اجزا
شرح پروژه :
سیستم تعلیق - پروژه طراحی اجزا

شامل:

فهرست
عنوان صفحه
1. مقدمه 3
2. محاسبات و طراحی
2-1.محاسبه و طراحی فنر 5
2-2.محاسبه و طراحی کمک فنر 9
3. تحلیل المانهای سیستم
3-1.نقشه دمونتاژ 11
3-2.نقشه ایزومتریک 13
3-3. نقشه نادید 14
کلمات کليدي :
سیستم تعلیق - پروژه طراحی اجزا
نکات لازم به ذکر براي مدير سايت :

نکات لازم به ذکر براي کاربران سايت :

دسته بندي موضوعي :
فني و مهندسي > مهندسي مكانيك
سطح علمي پروژه :
پيشرفته
نوع پروژه :
پروژه های تخصصي
مقطع تحصيلي :
کارشناسي
رشته ي تحصيلي :
مهندسي‌ مكانيك‌
تاريخ انتشار :
10/05/1389فايل پروژه :
سیستم تعلیق پروژه طراحی.doc با حجم 515 کيلوبايت

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی 1389ساعت 18:12  توسط پروژه دانشجویی  | 

پروژه تهویه مطبوع آماده (محاسباتی بار تهویه و سرمایش و گرمایش آپارتمان)

عنوان :


پروژه تهویه مطبوع آماده (محاسباتی)شرح پروژه :
پروژه تهویه مطبوع آماده (محاسباتی):
شامل کلیه محاسبات برای ساختمان 4طبقه :
محاسبات بار گرمایی

محاسبات بار سرمایی

محاسبات مقدار آب گرم مصرفی

محاسبات ظرفیت دیگ

محاسبات ظرفیت مشعل
محاسبات محاسبات پمپ

محاسبات پمپ های سیستم سرمایش.

و کلیه محاسبات ...
کلمات کليدي :
پروژه - تهویه مطبوع آماده - مکانیک - پروژه - (محاسباتی)
نکات لازم به ذکر براي مدير سايت :

نکات لازم به ذکر براي کاربران سايت :
پروژه تهویه مطبوع آماده (محاسباتی):
شامل کلیه محاسبات برای ساختمان چند طبقه :
محاسبات بار گرمایی

محاسبات بار سرمایی

محاسبات مقدار آب گرم مصرفی

محاسبات ظرفیت دیگ

محاسبات ظرفیت مشعل
محاسبات محاسبات پمپ

محاسبات پمپ های سیستم سرمایش.

و کلیه محاسبات ...
دسته بندي موضوعي :

سطح علمي پروژه :
پيشرفته
نوع پروژه :
پروژه های تخصصي
مقطع تحصيلي :
کارشناسي
رشته ي تحصيلي :
مهندسي‌ مكانيك‌
تاريخ انتشار :
28/02/1389فايل پروژه :
Tahvieh Project.pdf با حجم 744 کيلوبايت20 safhe

دانلود خلاصه پروژه
برچسب‌ها: پروژه تهویه مطبوع آماده, محاسباتی بار تهویه و سرمایش و گرمایش آپارتمان
+ نوشته شده در  شنبه بیستم آذر 1389ساعت 18:15  توسط پروژه دانشجویی  | 

پروژه فاضلاب و آبرسانی و جمع آوری فاضلاب

عنوان :
پروژه فاضلاب و آبرسانی و جمع آوری فاضلاب
شرح پروژه :
پروژه فاضلاب و آبرسانی و جمع آوری فاضلاب

فهرست موضوعی :

* آبرساني، انتقال و توزيع
* جمع آوري و دفع فاضلاب
* انواع سختيگيرها
* (Pumps) پمپ ها
* اصول لوله کشی: انتخاب بهترین شیر
* روشهاي جلوگيري ازضربه آبي(قوچ)
* مخازن توزيع آب
* انتخاب روشی مناسب برای اتصال لوله
* پيرامون لوله هاي پليمري
* برآورد مصرف آب
* روش هاي نوين جمع آوري فاضلاب
* روش سپتيک تانک ثقلي( Septic Tank Effluent Gravity STEG)
* روش سپتيک تانک با پمپ ( Septik Tank Effluent Pump )
* Pressure Sever With Grinder Pump
* روش نمونه برداري و آزمايش فاضلابها
* روش نمونه برداري و آزمايش فاضلابها
* هدف و دامنه كاربرد
* نمونه برداري
* يادآوري و راهنمائيهاي عمومي براي آزمايشها
* اندازه‏گيري كل مواد معلق
* اندازه‏گيري اكسيژن مورد نياز بيوشيميائي
* باكتريهاي بيماريزا
* لوله كشي شبكه آب باران
* سيستمهای آبياری تحت فشار( قطره اي و بارانی )
* سپتيك تانك( Septic Tank)
* انواع فاضلاب
* فاضلاب خانگي (Domestic)
* پساب شهري (Storn-Water)
* فاضلاب صنعتي (Industrial)
کلمات کليدي :
پروژه - فاضلاب -و آبرسانی - و جمع آوری فاضلاب -آبرساني،- انتقال -و توزيع -روش نمونه برداري و آزمايش فاضلابها -
نکات لازم به ذکر براي مدير سايت :

نکات لازم به ذکر براي کاربران سايت :
پروژه فاضلاب و آبرسانی و جمع آوری فاضلاب
مهندسی مکانیک و...
پروژه - فاضلاب -و آبرسانی - و جمع آوری فاضلاب -آبرساني،- انتقال -و توزيع -روش نمونه برداري و آزمايش فاضلابها -
دسته بندي موضوعي :
فني و مهندسي > مهندسي مكانيك
سطح علمي پروژه :
متوسط
نوع پروژه :
پروژه های تخصصي
مقطع تحصيلي :
کارشناسي
رشته ي تحصيلي :
مهندسي‌ مكانيك‌
تاريخ انتشار :
10/05/1389فايل پروژه :
فاضلاب.doc با حجم 2821 کيلوبايت

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آذر 1389ساعت 18:13  توسط پروژه دانشجویی  | 

پروژه و پایان نامه تولید همزمان برق و حرارت chp

پروژه و پایان نامه تولید همزمان برق و حرارت chp
سطح علمي پروژه :

کاملا حرفه اي
نوع پروژه :

پروژه های تخصصي
مقطع تحصيلي :

کارشناسي
رشته ي تحصيلي :

مهندسي‌ مكانيك‌
تاريخ انتشار :

27/05/1389200 safhe

به همراه بیش از 5 مقاله هدیه دیگر
--------------------------
فهرست عناوين
مقدمه ..............................
........................
1
فصل اول : بررسي توليد همزمان برق -حرارت توسط ميني توربينهاي گازي ................. 4
-1 مقدمه ..............................
.................... 4 -1
-2 موارد كاربرد ..............................
................. 6 -1
-3 شرح فناوري توربين هاي گاز...........................
........... 6 -1
-1 فرايند و اجزاي اصلي ..............................
.......... 6 -3 -1
-2 انواع توربين گاز ..............................
............. 8 -3 -1
-4 مشخصات عملكردي توليد همزمان از طريق توربينهاي گازي با سيكل بسته ............ 8 -1
-1 بازدهي الكتريكي توليد همزمان از طريق توربينهاي گازي با سيكل بسته............. 8 -4 -1
-2 فشار سوخت..........................
.................. 11 -4 -1
-3 تاثير شرايط محيط بر روي كاركرد توليد همزمان از طريق توربينهاي گازي .......... 12 -4 -1
-4 بازيافت حرارت از توربينهاي گازي ..............................
.. 13 -4 -1
-5 بهبود بازدهي و كاركرد ..............................
......... 14 -4 -1
-5 قيمت كل توليد همزمان از طريق توربينهاي گازي.......................... 15 -1
-1 تعمير و نگهداري از تجهيزات توليد همزمان در ميني توربينها.................. 17 -5 -1

-1 قابليت دسترسي بودن ..............................

 6 - سوختها مورد استفاده در توليد همزمان از طريق توربينهاي گازي
................. 18 -1......... 19 -6 -1
-7 آلايندههاي گازهاي خروجي ..............................
........ 20 -1
-8 مطالعه موردي : مجتمع بيمارستاني شهر مي سي سي پي ...................... 23 -1

فصل دوم
: بررسي توليد همزمان برق -حرارت توسط موتورهاي پيستوني ................ 31
-2 موتورهاي پيستوني ..............................
.............. 31
-1 مقدمه ..............................
................... 31 -2
-2 موارد كاربرد موتورهاي پيستوني ..............................
..... 33 -2
٢
-3 شرح فناوري موتورهاي پيستوني.......................
............ 34 -2
-4 مشخصههاي عملكردي موتورهاي پيستوني ............................. 35 -2
-1 بازده موتورهاي پيستوني ..............................
........ 37 -4 -2
-2 هزينه سرمايه گذاري موتورهاي پيستوني ............................. 38 -4 -2
-3 تعمير و نگهداري موتورهاي پيستوني.......................
........ 38 -4 -2
-4 توليد انرژي حرارتي در موتورهاي پيستوني ............................ 38 -4 -2
در موتورهاي پيستوني.......................
........ 39 CHP -5 پتانسيل -4 -2
-5 انتشار آلاينده ها ..............................
.............. 43 -2
-6 مطالعه موردي ..............................
............... 45 -2
-1 مشخصات فني سيستم توليد همزمان ..............................
. 45 -4 -2
-2 اطلاعات اقتصادي ..............................
........... 47 -6 -2
-3 آناليز اقتصادي پروژه.........................
............... 47 -6 -2
-4 نتايج.........................
........................ 48 -6 -2
فصل سوم
: بررسي توليد همزمان برق -حرارت در ميكروتوربين ها ..................... 52
-3 ميكروتوربينها ..............................
................. 52
-1 مقدمه.........................
......................... 52 -3
-2 موارد كاربرد ..............................
................ 55 -3
-3 شرح فناوري ميكروتوربينها.................
..................... 56 -3
4 -مشخصه هاي عملكردي ..............................
......... 57 -3
59 ..............................
..... CHP -1 پتانسيلهاي موجود براي -4 -3
-5 آلاينده هاي گازهاي خروجي ..............................
........ 60 -3
61 ......Lewis&clark -6 مورد مطالعاتي : نصب سيستم توليد همزمان برق و حرارت در كالج -3
-1 تشريح سايت ..............................
.............. 61 -6 -3
نصب شده ..............................
.. 61 CHP -2 ويژگيهاي سيستم -6 -3
-3 آناليز انرژي -اقتصادي پروژه ..............................
...... 62 -6 -3
٣
-4 نتايج حاصله ..............................
............... 62 -6 -3
فصل چهارم
:بررسي توليد همزمان برق- حرارت در پيل هاي سوختي ................... 63
-4 پيل هاي سوختي ..............................
................ 63
-1 مقدمه ..............................
................... 63 -4
-2 موارد كاربرد همزمان برق -حرارت در پيل هاي سوختي ....................... 66 -4
-3 شرح فناوري پيل هاي سوختي ..............................
...... 67 -4
-1 فرايند و اجزاي اصلي پيل هاي سوختي .............................. 67 -3 -4
-2 انواع پيلهاي سوختي ..............................
.......... 70 -3 -4
70 ..............................
.... (AFC) -1-2 پيل سوختي قليايي -3 -4
71 ............................ (PAFC) -2-2 پيل سوختي اسيد فسفريكي -3 -4

74 ....................... (PEMFC) -4-2 پيل هاي سوختي با الكتروليت پليمر -3 -4
74 .............................. (SOFC) -5-2 پيل سوختي اكسيد جامد -3 -4
-4 مشخصات عملكردي پيل هاي سوختي.........................

 72 ...........................
(MCFC) -3-2 پيل هاي سوختي كربنات مذاب -3 -4....... 76 -4
-5 انتشار آلاينده ها ..............................
.............. 80 -4
-6 چشم انداز پيلهاي سوختي ..............................
........ 80 -4
-7 مطالعه موردي ..............................
............... 82 -4
-1 سيستم برق و گاز ..............................
........... 82 -7 -4
-2 سيستم توليد همزمان ..............................
......... 83 -7 -4
-3 انرژي مصرفي ..............................
.............. 85 -6 -4
فصل پنجم
:اثرات توليد همزمان برق و حرارت ..............................
. 86
-1 مقدمه ..............................
................... 86 -5
-2 تاثير توليد همزمان بر ميزان مصرف انرژي ............................. 86 -5
-3 تاثير توليد همزمان بر صنعت برق ..............................
.... 87 -5
-4 اثرات زيست محيطي ..............................
........... 88 -5
٤
-1 تاثير بر كيفيت هوا، آب و خاك ..............................
.... 88 -4 -5
-2 سروصدا ..............................
................ 89 -4 -5
-3 تاثيرات توليد همزمان بر كيفيت هوا ..............................
. 89 -4 -5
فصل ششم
:كاربردهاي توليد همزمان برق و حرارت ............................ 93
-1 مقدمه.........................
......................... 93 -6
-2 كاربرد سيستمهاي توليد همزمان بصورت منطقهاي ......................... 93 -6
-3 كاربردهاي صنعتي توليد همزمان ..............................
..... 94 -6
-4 استفاده از توليد همزمان در بخش ساختمان ............................. 96 -6
-5 تجربيات جهاني در زمينه استفاده از توليد همزمان در بخش ساختمان ............... 98 -6
-1 تجربه يالات متحده آمريكا ..............................
...... 99 -5 -6
-2 تجربه ايالت ايلينويز ..............................
......... 102 -5 -6
فصل هفتم
: فن آوريهاي جايگزين سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت ............... 106
-1 مقدمه ..............................
.................. 106 -7
-2 تامين برق ..............................
................ 106 -7
-3 تامين حرارت ..............................
.............. 108 -7
-4 شبيه سازي سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت در بخش ساختمان ............ 109 -7
-5 معيار ارزش خالص زمان حال در ارزيابي پروژه ها ......................... 112 -7
-6 تحليل نتايج امكان سنجي استفاده از سيستمهاي توليد همزما ن
بر مبناي قيمت يارانه اي حاملهاي انرژي در بخش ساختمان كشور ..... 117 -7
-1 بخش خانگي ..............................
............. 118 -6 -7 2
 بخش عمومي ........................................... 122 -6 -7
-3 بخش آموزشي ..............................
............ 125 -6 -7
-4 بخش تجاري ..............................
............ 128 -6 -7
-7 بحث و نتيجه گيري ..............................
........... 137 -7
فصل هشتم
:مطالعه موردي در ايران ..............................
..... 138
مقدمه ..............................
...................... 138
٥
-1 طرح ديدگاهها و معيار هاي تعيين مكان .............................. 139 -8
-2 اقدامات به عمل آمده در جهت تعيين مكان مناسب ........................ 140 -8
-2 انتخاب ساختمان تازه تاسيس وزارت نيرو ............................. 144 -8
-3 مطالعات شبكه بار براي بهره برداري از موتور ژنراتور گاز سوز .................. 144 -8

-5 راندمان كلي سيستم ..............................
4
 بررسي نحوه خريد و فروش انرژي در محل
 اتصال به شبكه بررسي وضعيت نياز مصرفي محدود
ه مورد نظر و برآورد ميزان نياز به انرژي توليدي مازاد 145 -8.......... 146 -8
-6 بعد مكاني يا فاصله انتقال حرارت ..............................
... 146 -8
-7 خواص ترموديناميكي سيال و رابطه آن با عايق هاي حرارتي ................... 147 -8
-8 تحليل فني سيستم ..............................
........... 147 -8
-9 محاسبه و برآورد ظرفيت مورد نياز براي برق و حرارت و سوخت گاز مصرفي .......... 148 -8
-10 برآورد اقتصادي و هزينه هاي بودجه اي پروژه .......................... 150 -8
-11 استراتژي و نوع آناليز ..............................
......... 151 -8
-12 مشخصات فني و ويژگيهاي طرح ..............................
... 152 -8
-13 برنامه مالي و اقتصادي ..............................
......... 154 -8
-14 آناليز حساسيت ..............................
............. 156 -8
فصل نهم
:خلاصه و جمع بندي پروژه ..............................
..... 158 ٦فهرست شكل ها
1- مجموعه توربين گاز و سيستم بازيافت حرارت ....................... 5 - شكل 1
14 ................... CHP 2- تاثير دماي دود خروجي دودكش بر روي بازده - شكل 1
3- نماي بيمارستان شهر مي س ي سي پي.......................... 24 - شكل 1
مورد بحث ......................... 25 CHP 4- بلوك دياگرام سيستم - شكل 1
5- توربين گازي نصب شده در مجتمع بيمارستاني ..................... 26 - شكل 1
6- چيدمان شير تغيير مسير در سيستم نصب شده ...................... 27 - شكل 1

1- سيستم موتور پيستوني ..............................

 7- چيلرهاي خريداري شده مجتمع ............................ 28 - شكل 1.. 32 - شكل 2
2- بازيافت حرارت در سيستم بسته ............................. 39 - شكل 2
3- نماي يك سيستم موتور پيستوني ب ا بازيافت حرارت ................... 41 - شكل 2
در ايالت ايلينويز .................... 45 Elgin 4-پرديس مركزي دانشگاه - شكل 2
46 ..................... ECC 5- موتور ژنراتورهاي مورد استفاده در سايت - شكل 2
1- تصوير يك ميكروتوربين و اجزاي آن .......................... 53 - شكل 3
با ميكروتوربين ............................. 54 CHP 2- سيستم - شكل 3
1- شكل عملكرد پيل سوختي .............................. 64 - شكل 4
2- فرايند الكتروشيميايي پيل سوختي ........................... 69 - شكل 4
72 ......................... PAFC 3- شماتيك عملكرد پيل سوختي - شكل 4

74 ..........................PEM 5- نحوه عملكرد يك پيل سوختي - شكل 4
75 ........................ SOFC 6- شماي عملكرد يك پيل سوختي - شكل 4
بر پايه پيل سوختي اكسيد جامد ..................... 76 CHP 7- سيستم - شكل- 4
جايگزين ..............................

 4- شماتيك يك پيل سوختي كربنات مذاب ........................
 73 - شكل 4.. 83 CHP 8- سيستم - شكل 4
٧
87 .............................. CHP 1- مقايسه انواع سيستم - شكل 5
2- تاثير سيستم توليد همزمان بر كيفيت هوا ........................ 88
- شكل 5
97 ..................................... CHP 1- پكيچ - شكل 6
ساختماني بر اساس موتورهاي احتراق داخلي ................ 98 CHP 2- سيستم - شكل 6
103 . CO با س اير راهكارها در بهين ه سازي مصرف انرژي و كاهش 2 BCHP 9- مقايسه تاثير اجراي - شكل 6

براي كاربري در بخش ساختمان .............. 111 BCHP 2- شبيه سازي سيستم - شكل 7
٨

فهرست جدولها

با ميني توربين ............... 10 CHP 1- مشخصه هاي كاركردي يك مجموعه - جدول 1

با پايه توربين گازي ............. 16 CHP 3- قيمت تخميني كل براي سيستم هاي - جدول 1
4- هزينه هاي عملكرد و نگهداري توربين گاز بدون در نظر گرفتن مصرف سوخت ....... 18 - جدول 1

6- ويژگيهاي عمده سيستمهاي توربين گازي ....................... 23 - جدول 1
7- مزايا و معايب سيستمهاي توربين گازي ........................ 23 - جدول 1
1
: فلودياگرام نوعي توليد برق بصورت متمركز ....................
... 107 - شكل 7 2- توان مصرفي براي متراكم كردن گاز طبيع ي
 ....................... 12 - جدول 2 5- مشخصات آلاينده هاي توربين گاز بدون مولد بخار بازيافت حرارت و كنترل جريان خروجي . 22 - جدول 1 29 ...........................
.... CHP 8- هزينه هاي سيستم - جدول 1
مورد مطالعه ................... 29 CHP 9- ضرايب دسترسي و توليد سيستم - جدول 1
10 - داده هاي عملياتي سيستم توليد همزمان برق و حرارت مجتمع بيمارستاني ....
..... 30 - جدول 1
1: انواع ديزل ژنراتور .................................. 35 - جدول 2
2- توليد همزمان برق و حرارت در موتورهاي پيستوني ................... 36 - جدول 2
3- مشخصات موتورهاي پيستوني احتراق داخلي ...................... 43 - جدول 2

5-خصوصيات عمده موتورهاي پيستوني .......................... 44 - جدول 2
6- ميزان صرف ه جويي پروژه در قيمتهاي مختلف گاز .................... 49 - جدول 2

56 ......Bowman ساخت كمپاني TG بر پايه ميكروتوربين 80 CHP
2- توليد همزمان برق و حرارت در ميكروتوربينها . ..................... 58 - جدول 3

با پيل هاي سوخ تي. .......... 78 CHP 1-قيمت و مشخصات عملكرد 1 يك مجموعه - جدول 4
2- ويژگيهاي پيلهاي سوختي .............................. 81 - جدول 4

٩
82 ............... (kWh) 4- مصرف انرژي الكتريكي فضاهاي مختلف ساختمان - جدول 4
5- مصرف انرژي سالايانه فضاهاي مختلف ساختمان براي سيستم گاز و برق ......... 83 - جدول 4

1- انتشار انواع آلاينده براي توليد همزمان برق و حرارت، نيروگاههاي فسيلي و بويلرها . .... 90 - جدول 5
2- انتشار انواع آلاينده براي توليد همزمان برق و حرارت، نيروگاههاي فسيلي و بويلرها . .... 91 - جدول 5

4- مقايسه مستقيمي بين انواع سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت، نيروگاههاي فسيلي و بويلرها . .... 92 - جدول 5
1-بارالكتريكي انواع ساختنمانها .............................. 96 - جدول 6

2- ضرايب تبديل مورد استفاده ............................. 117 - جدول 7
3- قيمت فروش برق و گاز طبيعي به بخشهاي مختلف ساختمان كشور ........... 118 - جدول 7

5- هزينه متوسط توليد همزمان برق و حرارت براساس تعرفه هاي بخش خانگي ...... 120 - جدول 7
6- هزينه متوسط توليد برق - حرارت و برودت براساس تعرفه هاي بخش خانگي ...... 121 - جدول 7

8- هزينه متوسط توليد برق و حرارت بر اساس تعرفه هاي انرژي در بخش عمومي كشور ... 123 - جدول 7
9- هزينه متوسط توليد برق، حرارت و برودت در بخش عم ومي .............. 124 - جدول 7

11 - هزينه متوسط توليد برق و حرارت بر اساس تعرفه هاي بخش آموزشي كشور ...... 126 - جدول 7
12 - هزينه متوسط توليد برق، حرارت و برودت در بخش آموزشي ............. 127 - جدول 7

14 - هزينه متوسط توليد برق و حرارت بوسيله تجهيزات مختلف در بخش تجاري ...... 129 - جدول 7
15 - هزينه متوسط توليد سه گانه برق، حرارت و برودت در بخش ساختمانهاي تجاري .... 130 - جدول 7

17 - هزينه متوسط توليد برق و حرارت براساس تعرفه هاي ملي در بخش ساختمان ............ - جدول 7
١٠
18 - هزينه متوسط توليد برق، حرارت و برودت بر مبناي هزينه تمام شده ملي انرژي ..... 133 - جدول 7

20 - هزينه متوسط توليد برق و حرارت براساس قيمتهاي جهاني انرژي ........... 135 - جدول 7
21 - هزينه متوسط توليد برق، حرارت و برودت بر مبناي قيمتهاي جهاني انرژي ....... 136 - جدول 7

2 ليست مشتركين منطقه برق فردوسي با مصرف بالاتر از 2 مگاوات ............ 143 - جدول 8
3- جزئيات مصرف انرژ ي ساختمان وزارت نيرو ...................... 150 - جدول 8

5 – نتايج محاسبات ..............................
4- محاسن و معايب عمده اي پيستوني .......................... 44 - جدول 2 49 ................. 40 c/therm 7- هزينه هاي ج اري سايت در قيمت گاز - جدول 2 1- مشخصات سيستم - جدول 3 3-مزايا و معايب ميكروتوربينها .............................. 60 - جدول 3 3- مزايا و معايب انواع پيلهاي سوختي .......................... 81 - جدول 4 6- هزينه خريد، نصب و نگه داري تجهيزات به دلار .................... 84 - جدول 4 3- انتشار انواع آلاينده براي توليد همزمان برق و حرارت، ن يروگاههاي فسيلي و بويلرها . .... 91 - جدول 5 1- اطلاعات فني -اقتصادي تجهيزات توليد همزمان برق -حرارت -برودت .......... 117 - جدول 7 4- هزينه متوسط توليد برق، حرارت و برود ت توسط راهكارهاي مختلف براساس تعرفه هاي بخش خانگي ..... 118 - جدول 7 7- هزينه متوسط توليد برق، حرارت و برودت توسط راهكارهاي مختلف بر اساس تعرفه هاي بخش عمومي كشور .. 122 - جدول 7 10 - هزينه متوسط برق، حرارت و برودت از روشهاي مختلف بر مبناي تعرفه هاي بخش آموزشي 125 - جدول 7 13 - هزينه متوسط توليد برق، حرارت و برودت توسط راهكارهاي مختلف بر اساس تعرفه هاي بخش ساختمانهاي تجاري كشور . 128 - جدول 7 16 - هزينه متوسط توليد برق، حرارت و برودت براساس تعرفه هاي ملي در بخش ساختمان كشور..... 131 - جدول 7 19 - هزينه متوسط توليد برق، حرارت و برودت بر اساس قيمتهاي جهاني انرژي ....... 134 - جدول 7 1 ليست مشتركين منطقه برق فردوسي با مصرف بالاتر از 1 مگاوات ............ 141 - جدول 8 4 پارامترهاي اوليه اقتصادي .............................. 153 - جدول 8.... 156 - جدول 8
6- آناليز حساسيت ..............................
.... 157 - جدول 8
1 قيمت انرژ ي از ديدگاه ها ي مختلف .......................... 160 - جدول 9

١١
2- اولويت ها ي گوناگون استفاده از سيستم توليد همزمان بر اساس قيمت انرژ ي ....... 161 - جدول 9

فهرست نمودارها

1- ميزان تقاضاي برق مجتمع د ر ما ه هاي مختلف سال ................... 48 - نمودار 2

3- ميزان حرارت بازيا فتي از موتورها در ما ه هاي مختلف ................... 50 - نمودار 2
و مبنا ......................... 50 CHP 4- مصرف گاز در دو سناريو - نمودار 2

2- بار الكتريكي، بار حرارتي و ضريب بار .......................... 95 - نمودار 6
3- سهم برق توليد شده از سيست م هاي توليد برق همزمان را در سال 1999 در كشوره اي عضو اتحاديه اروپا .. 99 - نمودار 6
ايالات متحده .... 100 BCHP 4- سهم كاربر ي هاي مختلف ساختمان از پتانسيل 75 گيگاواتي - نمودار 6
101 ................ CHP 5- پتانسيل ساختمانهاي مختلف براي بهره گيري از - نمودار 6
6- انواع ساختمانها و ديماند مورد نياز آنها ........................ 102 - نمودار 6
در ايالت ايلينويز آمريكا ............. 105 BCHP 7- وضعيت و تركيب سيستمهاي - نمودار 6
2- تفكيك مصرف برق مجتمع به ساعات پيك و غير پيك در ما ه هاي مختلف سال ...... 48 - نمودار 2 1- نمودار بار الكتريكي، بار حرارتي ............................ 95 - نمودار 6دانلود خلاصه پروژه


برچسب‌ها: پروژه و پایان نامه تولید همزمان برق و حرارت chp
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آبان 1389ساعت 17:42  توسط پروژه دانشجویی  | 

پایان نامه مبدل های حرارتی صفحه ای Plate Heat Exchangers


فهرست پایان نامه مبدل های حرارتی صفحه ای Plate Heat Exchangers

بیش از 100 صفحه
در قالب فایل ورد
--------
فهرست
------------
تقديم به
تقدير و تشکر
چکيده
مقدمه
تاريخچه

اصول طراحي مبدل هاي حرارتي صفحه اي

انواع مبدل هاي صفحه اي

خصوصيات مکانيکي صفحه اي واشردار

مجموعه صفحات و فريم اصلي

واشر بندي

انواع صفحات مبدل

مزاياي مبدل هاي صفحه اي

مسيرها و چيدمان جريان

سطوح کاربرد و استفاده مبدل هاي حرارتي صفحه اي

محاسبات انتقال حرارت و افت فشار

اصول طراحي مبدل هاي حرارتي

خصيصه‌هاي اصلي و توسعه مبدلهاي حرارتي صفحه‌اي

ساخت و عمليات مبدل صفحه اي

ويژگي هندسي صفحات شورون

مبدل حرارتي صفحه‌اي نيم جوش
مبدل حرارتي صفحه‌اي جوش كامل
مبدل حرارتي صفحه‌اي فاصله دار (Wide-gap)
مبدلهاي حرارتي صفحه‌اي دو جداره
مبدل حرارتي صفحه‌اي گرافيت دايابون (Diabon)
مبدل حرارتي تحت مينكس (Minex)

كاربردهاي صنعتي
فرآوري غذايي
تهويه مطبوع و سيستم هاي تبريد
خدمات گرمايشي و توليد نيروي برق
كاربردهاي دريايي نفت و گاز
فرآوري شيميايي
كاربردهاي صنعت خمير و كاغذسازي
كاربردهاي انرژي خورشيدي

مبدل هاي حرارتي صفحه اي

مزاياي مبدل هاي صفحه اي:

اجزاء مختلف مبدل ها :

مقيسه با ديگر مبدلهاي حرارتي و مختصري در مورد ديگر مبدلها
انواع مبدل هاي لوله و پوسته :
مبدل با لوله هاي U شکل (U – Tube Exchanger) :
تشخيص نوع و اندازه مبدل هاي پوسته و لوله :
کاربرد هر يک از مبدل هاي حرارتي :
مبدل هاي حرارتي سرد کننده :
مبدل هاي حرارتي گرم کننده :

انواع مبدل هاي حرارتي بر اساس نوع ساختمان و نحوه عملکرد :

تازه ها
افزايش راندمان مبدل هاي حرارتي از طريق نانو سيالات

نتيجه

منابع :


دانلود خلاصه پروژهبرچسب‌ها: پایان نامه مبدل های حرارتی صفحه ای Plate Heat Exch
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آبان 1389ساعت 19:26  توسط پروژه دانشجویی  | 

پایان نامه داده کاوی Data Mining مفاهيم، روشها، کاربردها، آينده

پایان نامه داده کاوی

Data Mining  

مفاهيم، روشها، کاربردها، آينده

 ۱۷۰ صفحه

ورد

===================

داده کاوی (Data Mining)

داده کاوی راه کاری است برای تحليل حجم زيادی از داده و تبديل آنها به اطلاعات مرتبط و خلاصه شده مفيد. بر اساس تحليل هاي انجام شده بر روي داده های موجود تعدادي الگوی رفتاري استخراج مي شود که بر اساس آن ميتوان تصميمات جديدی در حوزه کسب وکار اتخاد نمود. اطلاعات نهفته و معني داری که در پروسه داده کاوی يک سازمان کسب مي شود باعث بهبود روابط داخلي و خارجي سازمان مربوطه خواهد گرديد. در واقع مديران ميتوانند کشف هاي جديد را با تحليل درست تلفيق کرده، تلفيقي که منجر به ايجاد دانش خواهد شد.

===========

فهرست مطالب

داده کاوی (Data Mining)
از لحاظ تاریخی، توسعه داده کاوی را در طول زمان می توان به مراحل زیر تقسیم كرد:
تعریفی از داده كاوی:
داده كاوی به چه كار می آید؟
پنج ویژگی مهم داده كاوی عبارت است از:
برخی از موارد استفاده از داده کاوی
داده کاوی در بهداشت و درمان
پردازش اطلاعات:
يک تعريف تئوريک از داده کاوی
جايگاه داده کاوی
Data Mining چيست؟
مراحل Data Mining
کاهش اطلاعات
اطلاعات مورد نياز برای عمليات Data Mining
روشهای مختلف Data Mining
روشهای بکار گرفته شده برای Knowledge Discovery
کشف قواعد وابستگی( Association Rule Discovery [Descriptive] ): روابط وابستگی بين خصيصه های مختلف را بيان می کند.
Classification: Application 1
Classification: Application 2
شناسایی تخلف (Fraud Detection):
Regression
Clustering: Application 1
Clustering: Application 2
Association Rule Discovery: Application 1
مدیریت دارایی(Inventory Management) :
Data Mining Software
مشکلات سيستم های Data Mining
امکانات سيستم های مديريت پايگاه داده ها
وجود عدم قطعيت در اطلاعات
چند واقعيت
مراحل يک فرآيند داده کاوی
پايه های يک فرآيند داده کاوی
5 پايه اصلی
دانش پايه
مقدمه: خلاصه مطالب
کاربردهای داده کاوی
کاربردهای تجاری
کاربردهای علمی
مثالی از کاربردهای داده کاوی:
 اطلاعات ژنتيک (1)
حوزه پزشکی:
تنوع اطلاعات
حوزه کاربردی فضا و سفرهای فضائی
کاربردهای امنيتی
سيستمهای تشخيص نفوذ
مقابله با تروريسم
کاربردهای داده کاوی: جمع بندی
تکنيکهای داده کاوی
دسته بندی
درخت تصميم – ابزار دسته بندی
درخت تصميم – يک مثال (1)
درخت تصميم – يک مثال (3)
تشخيص قوانين تداعی
دلايل اهميت يادگيری بدون نظارت
خوشه بندی: تعريف
خوشه بندی: يک مثال تصويری
خوشه بندی: کاربردها (1)
خوشه بندی: کاربردها (2)
خوشه بندی: روش ها (1)
خوشه بندی: روش ها (2)
خوشه بندی با تخصيص مجدد
خوشه بندی: روش ها (3)
 
خوشه بندی مبتنی بر جدول
الگوريتم CLIQUE
خوشه بندی: معيارهای ارزيابی
خوشه بندی: وضعيت فعلی
تکنيکهای داده کاوی: جمع بندی
آينده دادهکاوی:
تشخيص ناهمگونی
کاربردهای تشخيص ناهمگونی
انواع خطا در تشخيص ناهمگونی
تشخيص ناهمگونی: رويکردها
تشخيص ناهمگونی: منحنی ROC
داده کاوی توزيع شده
دلايل پيدايش داده کاوی توزيع شده
تکنيکها و رويکردها در داده کاوی توزيع شده
عاملها و داده کاوی توزيع شده
داده کاوی و حريم خصوصی
تکنيکهای مقابله با نقض حريم خصوصی ناشی از داده کاوی
جمع بندی و نتيجه گيری
پيشنهاداتی برای تحقيق
داده کاوي، مفهوم و کاربرد آن در آموزش عالي
سابقه داده کاوي
مفهوم داده کاوي
نرم‌افزارهاي داده‌كاوي
داده‌كاوي و مديريت دانش
كاربرد داده‌كاوي در آموزش عالي
نتيجه گيري
داده کاوی  و کاربردهای آن
مقدمه
مديريت ذخيره سازی و دستيابی اطلاعات
ساختار بانک اطلاعاتی سازمان:
داده کاوی (Data Mining):
از نظر فرايندي فعاليتهاي داده كاوي به سه طبقه بندي عمومي تقسيم مي شوند:
پیشرفت در تکنولوژیهای داده پردازی
دیتامارت
انبار داده ها
وابستگی به زمان:
غیر فرار بودن:
تمرکز موضوعی:
عناصر داده کاوی
فنون داده کاوی
نرم افزار
کاربردهای داده کاوی

داده كاوي درمديريت ارتباط بامشتري
کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و محیط های دانشگاهی
مدیریت موسسات دانشگاهی
محدودیت ها
داده کاوی آماری و مدیریت بهینه وب سایت ها
گزیده مطالب
تعـــــريف
داده كاوي در مقابل استخراج دانش از پايگاه داده
 Data Mining vs. Knowledge Discovery in Databases

داده کاوی در مقابل پايگاه داده
 Data Mining vs database
ابزارهای تجاری داده کاوی
DM Commercial Tools
ابزارهای تجاری برای داده کاوی
منابع اطلاعاتی مورد استفاده
انبار داده
استخراج الگوی پروتئینی از داده‌طیف‌جرمی‌لیزری
 جهت تشخیص سرطان پستان
 با استفاده از الگوریتم داده‌کاوی
زمينه و هدف:
1- طیف‌سنج‌ جرمی ‌لیزری
3- مدل ریاضی طیف‌جرمی
- پیش‌پردازش
7- توصیف‌گر شکل
نتیجه‌گیری
منابع:

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان 1389ساعت 12:38  توسط پروژه دانشجویی  | 

پایان نامه مقایسه تطبیقی تکرار جرم در ایران و فرانسه

 

پایان نامه مقایسه تطبیقی تکرار جرم در ایران و فرانسه

  مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم

۹۵ صفحه

 

تعریف تکرار جرم
مبانی نظری
مفهوم شناسی و تکرار جرم از عناوین مشابه
مفهوم شناسی
مفهوم قانونی:
مفهوم حقوقی:
مفهوم جرم شناسی تكرار جرم
تفکیک جرم با عناوین مشابه
جرم مرکب و مقایسه با قوانین فرانسه:

جرم به عادت و مقایسه با قوانین فرانسه
 تعدد مادي (جرايم مختلف )وجرم به عادت:
ارتكاب جرم جديد بعد ازاعمال احكام جرم به عادت وتكرار جرم :

اقسام تکرار  جرم و جهات تشدید

انواع تکرار جرم

تکرار عام و خاص

1. تکرار خاص

2. تکرار عام

تکرار جرم ابدی و تکرار جرم موقت

الف) تکرار جرم ابدی:

ب) تکرار جرم موقت:

تکرا ساده و به عادت:

 
تکرار عمد و غیر عمد
جهات تشدید جرم

فصل دوم

مبانی نظری تکرار جرم

موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم

دلایل مخالفان

دلایل موافقان:

نظریات تکرار جرم

نظریه کلاسیک

نظریه حالت خطرناک
مفهوم حالت خطرناك
فصل سوم

 

تحولات تقنینی

حقوق ایران

دوران پیش از انقلاب
قانون مجازات عمومی  1304
شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304:

سیاست های اصلاحی کیفری

در تكرار جرم .

تحلیل و ارزیابی
قانون مجازات    1310
سیاست های اصلاحی کیفری

قانون مجازات اصلاحی  1352
سیاست های اصلاحی کیفری

دوران پس از پیروزی انقلاب
  قانون مجازات    1361
1. سابقه ی تحمل مجازات تغریری:

2. جرم ارتکابی اخیر همان جرم سابق باشد:

سیاست های اصلاحی کیفری

- غیر قانوی بودن تشدید مجازات:

قانون مجازات   1370 
1. سابقه تحمل مجازات تغریری یا بازدارنده:

2. ارتکاب مجدد جرم قابل تغریر:

سیاست های اصلاحی کیفری

  تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1370:

1. قاعده تکرار جرم در جرائم تغریری و بازدارنده:

الف. از لحاظ نوع جرائم ارتکابی:

ب. از لحاظ فاصله ی زمانی:

ج. از لحاظ شرایط تحقق تکرار جرم:

- بررسی رژیم تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370:

ماده ی 48 قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم مقرری داد که:

1. شرایط مربوط به طبیعت مجازات:

. لزوم اجرای حکم قبلی:

. ارتکاب جرم قابل تغریر:

- میزان تشدید:

ارزیابی:

ارزیابی
رويكرد اصلاحي
حقوق فرانسه

قانون جزای 1810 فرانسه
قانون جزای 1994 فرانسه

 

تکرار جرم حالت مجرمی است که سابقة محکومیت جزائی داشته باشد. علت تکرار جرم انس و آشنایی جرم به ارتکاب جرم است ؛ رسوائی و فصاحت حاصله از ارتکاب جرم موجب نفرت جامعه از مجرم و بزهکاری اوست و همچنین امر وی را با ارتکاب مکرر جرم سوق می دهد. [2] تشدید مجازات مرتکب تکرار جرم مورد انتقاد علمای نئوکلاسیک قرار گرفته ، از نظر عینی و نفسانی آنرا مخالف عدالت دانسته اند ولی با تکیه به مفهوم فایده اجتماعی منفعت تشدید مجازات مرتکب تکرار جرم هویدا و آشکار می شود. در قانون مجازات عمومی ایران مختصات تکرار جرم عبارت است از موقتی بودن آثار آن ، عام بودن آن ، اجباری بودن آن و عطف به ما بست شدن قواعد مربوط بدان شرایط مجازات تکرار جرم در مورد پیشینه یکفری عبارت است از : قصاصیت محکومیت ، انقضاء مدت مجازات ، عمومی بودن جرم و محکومیت بر طبق دادنامه صادره از دادنامه ایران. و همچنین نبودن منفی برای لحاظ پیشینة کیفری سابق. [3]


 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان 1389ساعت 12:26  توسط پروژه دانشجویی  | 

پروژه و پایان نامه بررسی کاهش تلفات در خطوط انتقال برق

پروژه و پایان نامه  بررسی کاهش تلفات در خطوط انتقال برق

 ۷۰ صفحه ورد

 

===================

فهرست:

مقدمه

تلفات انرژي

بررسی مدلهاي موجودي

علل بروز تلفات

شناسایی عوامل تلفات

الف ) تلفات فنی شبکه :

ب) تلفات طراحی شبکه ها :

ج) تلفات غیر فنی شبکه ها :

برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند‌مدتي كاهش تلفات

اقدامات بلندمدت كاهش تلفات

تلفات ناشي از كرونا

تلفات ژولي يا اهمي

توزيع يكفازه فشار ضعيف در شهرها و روستاها:

بنابراين راههاي كاهش تلفات بصورت زير پيشنهاد مي‌شود:

 ايجاد شبكه‌هاي توزيع بر اساس محاسبات مهندسي

نصب ترانسفورماتور در مركز ثقل بار

روش   جلوگيري از استهلاك شبكه‌هاي توزيع و كاهش تلفات

اشكالات    محاسبه تلفات

توزيع عدم تقارن بار در شبكه يكي از عوامل تلفات

تجديد آرايش شبکه هاي توزيع براي كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم دايسترا

كاهش تلفات ناشي از عدم تقارن

توزيع عدم تقارن بار در شبكه يكي از عوامل تلفات

محاسبه تلفات انرژي شبكه هاي توزيع در محيط غير دقيق

كاربرد تخمين بار پست هاي توزيع در ارزيابي تلفات ترانسفورماتورها و فيدرهاي فشارمتوسط توزيع

ارائه روشي براي کاهش تلفات در سيستم هاي توزيع بر مبناي تغيير محل تغذيه سيستم هاي توزيع

طراحي بهينه ترانسفورمرهاي توزيع به منظور حداقل كردن هزينة تلفات

مراجع


 

مقدمه

مبحث تلفات انرژي از مهمترين مقوله‌هايي است كه صنعت‌برق با آن مواجه است و توجه به كاهش آن ضرورتي اجتنا‌ب‌ناپذير است. دركشورهاي صنعتي از همان ابتداي شكل‌گيري اين صنعت يعني سال 1900 ميلادي مبحث تلفات مورد توجه قرار گرفت و تاكنون تلاشهاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته و با ابداع روشهاي مختلف و بكارگيري آنها نتايج خوبي بدست آورده است. در كشور ما با توجه به اينكه اين صنعت هنوز در زمينه كاهش تلفات تا حد مطلوب راه طولاني را در پيش دارد ضرورت توجه به اين امر را متوجه مسوولان و محققان مي‌سازد.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان 1389ساعت 12:5  توسط پروژه دانشجویی  | 

بیوماس ونیروگاه بیوماس Biomass power station

بیوماس و نیروگاه بیوماس

Biomass power station

 

فهرست

نیروگاه بیوماس

Biomass power station

مقدمه

تاریخچه

آشنائي با انرژي زيست توده

تاریخچه بهره برداری زیست توده :

What is biomass?

توليد انرژي از زيست توده چگونه است؟

فن آوری   

گازي سازهاي زيست توده چيست؟

ملاحظات زيست محيطی   

ريسک ها     

ميزان بهره گيري بيوماس براي توليد انرژي امروزه، چه ميزان است؟

مزاياي بهره گيري از منابع زيست توده چيست؟

توليد انرژی مبتنی بر بيوماس             

سوختهاي زيستي چيست؟

تعریف بیوماس:

منابع بیوماس:

تولید برق از انرژی زیست توده

انرژی حاصل از بازیافت زباله و ضایعات

▪ محصولات و ضایعات کشاورزی

▪ ضایعات فاضلابهای صنعتی

▪ ضایعات جامد ، فاضلابهای شهری و فضولات دامی

ضایعات جامد شهری را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱) زباله‌های معمولی:

۲) زباله‌های ویژه:

● تولید انرژی

● نتیجه

تعريفي ديگر:

نیروگاه بیوماس

از نقطه نظر محيطي سيستمهاي انرژي بيوماس به چند دليل مطلوب و جالب هستند:

كاربرد انرژي بيوماس:

اشتعال مستقيم:

زيست سوخت:

بيوماس  و بيوگاز:

نيروگاههاي بيوماس:

دليل منطقي نيروگاه بيوماس:

دلايل عمده در توجه به ساختار انرژي بيوماس عبارتند از:

مسير فني توليد الكتريسته (برق) از بيوماس

اصطلاحات موتور توربين گاز:

سيستم تزريق و تحويل گاز LCV

مقايسه هزينه سرمايه‌گذاري بيوماس با ديگر انرژي‌ها:

بیوماس در ایران:

اطلس انرژی‌های قابل تولید از زباله‌های شهری ایران:

انرژی بیوماس و سهم آن در تأمین انرژی غیرنفتی

بیوگاز و بیوماس

منابع زيست توده كه براي توليد انرژي مناسب هستند، طيف وسيعي از مواد را شامل مي شوند كه بصورت عمده به شش گروه تقسيم مي شوند:

فن آوري هاي استفاده از انرژي بيوماس

تخمیر بی هوازی برای تولید بیو گاز

مقایسه نیروگاههای بیوماس و نیروگاههای پیل سوختنی

 مقایسه نیروگاههای بیوماس و نیروگاههای زباله سوز بخاری

مقایسه نیروگاههای بیوماس و نیروگاههای جزر و مدی

مقایسه نیروگاههای بیوماس و نیروگاههای موجی

مقایسه نیروگاههای بیوماس و نیروگاههای مگنتو هیدرودینامیک (Magneto Hydro Dynamics (MHD

مقایسه نیروگاههای بیوماس و نیروگاههای گازی با سوخت خرده چوب

مقایسه نیروگاههای بیوماس و نیروگاههای شکافت هسته‌ای

مقایسه نیروگاههای بیوماس و نیروگاههای جوش (گداخت) هسته‌ای

 

 

دانلود خلاصه پروژه


برچسب‌ها: بیوماس ونیروگاه بیوماس Biomass power station
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان 1389ساعت 11:59  توسط پروژه دانشجویی  | 

مطالب قدیمی‌تر